PRODUKSJONEN STUPER: Importen har passert produksjonen av korn i Norge, det finnes ikke noe kornlager og norske eksperter mener at beredskap må opp på agendaen. Her fra Løten, der avlingen sviktet etter flom høsten 2011. Foto: Thomas Rasmus Skaug  / Dagbladet.
PRODUKSJONEN STUPER: Importen har passert produksjonen av korn i Norge, det finnes ikke noe kornlager og norske eksperter mener at beredskap må opp på agendaen. Her fra Løten, der avlingen sviktet etter flom høsten 2011. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet.Vis mer

Advarer mot kornkrise

Regjeringen er milevis unna målet om vekst i matproduksjon. Vi blir stadig flere, men produksjonen av korn stuper. Eksperter er bekymret.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen har lovet å øke matproduksjonen i Norge med 20 prosent fram mot 2020, i takt med folkeveksten. Men så langt i den rødgrønne perioden har utviklingen gått feil vei.

Ifølge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har produksjonen stått nesten på stedet hvil siden Senterpartiet inntok landbruksdepartementet i 2005. Veksten i husdyr- og planteproduksjon har vært på 0,7 prosent i perioden. Selvforsyningsgraden har stupt. Korrigert for fôrimport er andelen på 40 prosent - åtte prosentpoeng lavere enn i 2006. I samme periode har folketallet i Norge vokst med 450 000, nesten ti prosent, ifølge SSB.

- Et sikkerhetsspørsmål Produksjonen av varer som egg og fjørfe har økt, men produksjonen av rødt kjøtt og korn har rast. Eksperter på norsk og internasjonalt landbruk er særlig bekymret for produksjonen av korn.

De mener det blir vanskelig for regjeringen å nå sine mål, og advarer mot kornkrise.    

- Selvforsyningsgraden i Norge er under 50 prosent. Kornproduksjonen har gått ned over ti prosent fra 2005 til i dag. Den er på vei ned mot en million tonn fra 1,4 millioner tonn, og vil fortsette å stupe om ikke utviklinga blir snudd, sier Nils Vagstad, forskningsleder ved Bioforsk.

Han peker på to hovedårsaker, arealnedgang og lav produktivitet. I en kornrapport bestilt av regjeringa, slår han fast han at regjeringa vil slite med å nå 20-prosentsmålet hvis de ikke gjør noe.

-  Etterspørselen etter mat i verden vil øke med 50 — 70 prosent i tida framover, som følge av befolkningsøkning og klimaendringer. Samtidig er den globale usikkerheten betydelig. En god del land har et kornlager som buffer, men Norge avskaffet dette for noen år siden. Dette har med vår nasjonale sikkerhet å gjøre, jeg ser det som en parallell til militær sikkerhet. Dette er fakta. Det er et politisk spørsmål om vi skal akseptere det.

Det ligger ikke an til brødkrise i nær framtid.

KJØTT OG KORN: Bonde Hallvard Olai Berg (t.v) på Kjeller driver med både kjøtt og korn. Det blir hovedområder i årets jordbruksoppgjør, som starter i dag. Lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, er klar. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet.
KJØTT OG KORN: Bonde Hallvard Olai Berg (t.v) på Kjeller driver med både kjøtt og korn. Det blir hovedområder i årets jordbruksoppgjør, som starter i dag. Lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, er klar. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet. Vis mer

- Men folk må være klar over situasjonen. Den kan få dramatiske konsekvenser, sier Vagstad.

Mer aktuelt Professor i utviklingsstudier ved Universitetet i Ås og styremedlem ved forskningsinstituttet IFPRI, Ruth Haug, deler uroen.

-  Den internasjonale matsituasjonen er uoversiktig. De internasjonale kornprisene er høye nå og varierer mye, på grunn av forhold knytt til tørke, energispørsmål og matpolitikk. Klima og befolkningsvekst gjør situasjonen usikker. Tidligere har det vært sånn at alle har tenkt at man kan forsyne seg fra et globalt marked dersom man har kjøpekraft. Men etter matpriskrisa i 2008, så vi at mange land stengte for eksport, sier Haug, og legger til:

-  For fattigdomsbekjempelse i u-land har norsk matproduksjon liten direkte betydning. For de 850 millioner som sulter i verden, er det viktigst å støtte økt produksjon og markedstilgang nasjonalt og internasjonalt for småbønder, særlig i Afrika. Men temaet beredskap og kornproduksjon i Norge, er viktigere enn på mange år, slår hun fast.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum hadde ikke tid til å kommentere denne saken i går.