Advarer mot myggmidler

Myggmidler som selges over disk i Norge, har opptil tre ganger så høy konsentrasjon av giftstoffet DEET som det helsemyndighetene anbefaler. På tre år har 39 personer blitt forgiftet av myggmidler i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statens forurensningstilsyn gikk denne uka ut på sin hjemmeside og advarte mot bruk av myggmiddel med DEET.

 • Barn under 3 år bør ikke påføres DEET-holdige produkter.
 • Større barn bør i minst mulig grad påføres produkter med DEET og fortrinnsvis produkter med lav konsentrasjon.

De fleste myggmidlene som selges i Norge, inneholder det syntetiske virkestoffet dietyltoluamid (DEET). I en artikkel i siste nummer av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift skrevet av cand.scient. Helle A. Bjørtuft advares det mot effektene av middelet.

«Det foreligger flere rapporter om encefalopati (hjernesykdom) hos barn både etter akutt inntak og kronisk hudeksponering. Kliniske symptomer ved encefalopati inkluderer rastløshet, irritabilitet, ataksi og i alvorlige tilfeller kramper, koma og død,» skriver Bjørtuft.

- Skummelt

- Det er skummelt å høre at myggmidler inneholder farlige stoffer. I barnehagen smører vi ikke barn under to år. På eldre barn bruker vi vanlige preparater som myggmelk, spray og myggroll-on.

- Men jeg tror at barn i Finnmark er mer herdet mot myggstikk enn unger i andre deler av landet. Så behovet for myggmidler er mindre her, sier Karen Anna Boine fra Guolban i Karasjok.

- Vrir seg unna

På hjemmesiden til Statens forurensningstilsyn anbefales det at det ikke brukes myggmiddel med en høyere konsentrasjon av DEET enn 20 prosent. I Sverige er den øvre tillatte grensen 20 prosent. Folkehelseinstituttet anbefaler at konsentrasjonen av DEET ikke er høyere enn 10 prosent.

Av 16 midler med DEET som selges i Norge, har sju oppgitt høyere konsentrasjon enn 10 prosent.

Av tre ulike myggmidler fra produsenten Radar, har tre oppgitt en konsentrasjon på mellom 10 og 30 prosent. På ett produkt er konsentrasjonen ikke oppgitt.

- Vi har i flere år forsøkt å få leverandørene til å merke produktene skikkelig, men de vrir seg unna hver gang, forsker Reidar Mehl i Folkehelseinstituttet.

Leverandøren av Radar i Norge, Norsk Johnsons Wax AS, ville i går ikke kommentere hvorfor oppfordringene ikke er blitt fulgt.

- Vi følger norske lover og regler, sier salgssjef i Norsk Johnsons Wax AS, Svein Egil Lehre.

Mange henvendelser

Giftinformasjonen - som gir råd i forbindelse med akutte forgiftninger - har de siste åra fått en rekke henvendelser i forbindelse med bruk av myggmidler. De fleste som henvender seg, er bekymra foreldre som frykter at barnet er blitt forgiftet etter bruk av myggmidler.

På tre år har Giftinformasjonen registeret 39 tilfeller der personer er blitt lett eller moderat forgiftet av myggmidler. 30 av disse var barn under sju år.

Mørketallene er trolig langt høyere.

- DEET kan til en viss grad absorberes gjennom huden. Barn har stor hudoverflate i forhold til vekten, og har derfor en langt høyere risiko for å få betydelige mengder virkemiddel inn i kroppen enn det voksne har, sier toksikolog Helle A. Bjørtuft ved Giftinformasjonen.

De fleste tilfellene av forgiftning skjer ved at barn får i seg myggmidler gjennom munnen. Bjørtuft understreker at det er lav risiko forbundet med midlene så lenge de brukes på riktig måte.

- Myggmiddelet skal bare smøres på små områder på kroppen og skal ikke brukes over lang tid. Dersom en smører hele kroppen inn med middelet gjentatte ganger over lengre tid, vil stoffet lagres i kroppen. I slike tilfeller har en sett alvorlige forgiftninger, sier Bjørtuft.

Ingen godkjenning

I Danmark, Sverige og Finland må leverandørene få godkjent produkter som inneholder DEET. I Norge kan alle myggmidler fritt selges uten noen form for godkjenning.

I motsetning til i Sverige eksisterer det heller ikke noe pålegg om merking av produktene.

- Vi er klar over effekten av dette stoffet, og har gått ut med en generell oppfordring til leverandørene om å merke produktene, sier prosjektleder Christian Doms i Statens forurensningstilsyn.

En godkjenningsordning er nå på trappene.

- Om noen år vil det komme en felles godkjenningsordning i EU. Den vil også gjelde for Norge, sier Doms.

Fire grupper

Myggmidlene som selges i Norge, kan deles inn i fire grupper med fire ulike virkestoffer.

 • Midlene med DEET har vært på markedet helt siden 1960-tallet, og er fortsatt de som er mest brukt.
 • En annen type myggmidler som brukes, inneholder oljer som sitronelle, eukalyptus og peppermynte. Disse selges blant annet på helsekostbutikker. Eukalyptusoljen kan være farlig dersom barn får den i seg.

- Mange er ikke klar over det, men eukalyptusoljen kan være ganske skummel selv om en bare får i seg små mengder, sier Bjørtuft.

 • Myggspiraler og myggpinner inneholder pyretroider. Dette er syntetisk framstilte forbindelser laget av uttrekk fra planten Chrysanthemum cinerarifolium.
 • De siste fire åra har en ny gruppe myggmidler med stoffet Bayrepel kommet på markedet. Verdens helseorganisasjon (WHO) har angitt at disse produktene lav risiko.

- Dersom jeg skulle anbefale et myggmiddel, ville jeg anbefale myggmiddel med Bayrepel, sier Reidar Mehl.

Les mer om myggmidler på www.sft.no/forbruker

Råd ved bruk av myggmiddel

 • Bruk et tynt lag med myggmiddel der hvor huden ikke kan dekkes til.
 • Bruk ikke myggmidler på sår, irritert hud eller områder med eksem.
 • Unngå kontakt med øyne eller å innånde stoffet, for eksempel ved bruk av spray.
 • Barn under tre år bør ikke påføres DEET-holdige produkter.
 • Større barn bør i minst mulig grad påføres produkter med DEET, og fortrinnsvis produkter med lav konsentrasjon.
 • På barn bør produktet ikke påføres direkte. Ta det først på hånda til en voksen, og gni det så på de eksponerte hudområdene på barnet.
 • Barns hender bør ikke behandles, barn kan putte hendene i munnen og få i seg stoffet på den måten. En bør også være forsiktig i ansiktet rundt øyne og munn.
 • Vask huden med såpe når beskyttelse ikke lenger er på- krevd.
 • Påføring på klær - og ikke direkte på huden - kan gi god beskyttelse.
 • Dersom det skulle oppstå noen tegn til reaksjon, bør områder der DEET er påført vaskes.
 • Kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen, telefon 22591300, ved alvorlige reaksjoner.

  Kilde: SFT

SKAPER PROBLEMER: Giftinformasjonen har de siste tre årene registrert 39 nye tilfeller der personer har blitt forgiftet etter bruk av myggmidler. De fleste av disse er barn under sju år. Statens Forurensningstilsyn (SFT) advarer nå mot å bruke myggmidler på barn.
SKREMT: - Det er skummelt å høre at myggmidler kan inneholde giftstoffer. Her i barnehagen bruker vi ikke myggmidler på barn under to år, sier barnehageassistent Karen Anna Boine i Karasjok- her sammen med tre år gamle Tor Gunnar Grønli.