Advarer mot tette bånd

Båndene mellom forretningsadvokater og næringsliv er for tette. Den profilerte advokaten Harald Stabell går ut mot ukulturen som er avslørt rundt advokatfirmaet BA-HR.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BA-HR-advokat Øyvind Eriksen fikk 50000 kroner i bot for brudd på regnskapsloven i forbindelse med Tønne-saken. Han vedtok boten som er å regne for en dom.

- Denne saken er høyst beklagelig og pinlig for hele advokatstanden. Vi lever av tillit, sier Harald Stabell.

Distanse

Stabell leder Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess og ønsker et oppgjør med ukulturen som er avslørt omkring det tidligere høyt respekterte advokatfirmaet.

- Det er et fundamentalt prinsipp for advokater at man skal ha distanse til sine klienter. Det kan synes som om båndene mellom forretningsadvokater og næringslivet er for tette, sier Stabell.

Mange styreverv

Han viser til at det ikke er uvanlig at advokater har styreverv i næringslivet:

- Det kan lett oppstå gråsoner der advokatenes handlemåte kan trekkes i tvil ut fra våre etiske regler, sier Stabell.

Hans kritikk retter seg ikke bare mot BA-HR:

- Flere advokatfirmaer har svært tette bånd til næringslivet. Det er veldig farlig når båndene til klientene blir for tette. Som advokat må man også ivareta tilliten utad, sier Stabell.

- Betenkelig

Stabell reagerer sterkt på vendingen Tønne-saken har fått etter at NHO-president Jens Ulltveit-Moe i går gikk ut i flere medier og ga Dagbladet skylden for Tore Tønnes død.

- Jeg tolker utspillet som et forsøk på å legge press på medier og påtalemyndighet i forhold til å ta opp mistanker om kriminelle forhold begått av samfunnstopper.

- Det er prinsipielt betenkelig. Jeg frykter at et slikt utspill kan føre til at mediene blir mer tilbakeholdne når det gjelder å granske mistanker om kriminelle handlinger blant samfunnstopper og at politi og påtalemyndighet blir mer forsiktige med å etterforske og forfølge slike forhold.

Skremt av NHO-sjefen

- Det er tenkningen bak utspillet som gjør meg skremt. Han bruker denne dypt tragiske hendelsen til å forsøke å undergrave det samfunnsoppdrag mediene har og den plikten politi- og påtalemyndigheter har til å avsløre og etterforske mistanker om kriminelle forhold blant samfunnstopper.

Ansvar bevisst

- Legger mediene et for stort press i saker der det er kjente personligheter som blir mistenkt for ulovligheter?

- Dette er noe vårt samfunns øverste ledere må leve med og ta hensyn til. Medienes rolle er å rette et kritisk søkelys på mot dem som utøver makt på vegne av de makta utøves overfor. Men mediene må også være sitt ansvar bevist i forhold til det presset de legger på enkeltmennesker.

PRINSIPP: Høyesterettsadvokat Harald Stabell advarer mot de tette båndene mellom forretningsadvokater og næringslivet.