GIR RÅD OM FORSVARSKUTT:  Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) legger i dag fram sine anbefalinger for organiseringen av det norske Forsvaret. Lekkasjer viser at Kystjegerkommandoen kan ryke. Her er operatører fra Kystjegerkommandoen på snøscooter under vinterøvelsen Cold Response 2014. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvarets mediesenter
GIR RÅD OM FORSVARSKUTT: Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) legger i dag fram sine anbefalinger for organiseringen av det norske Forsvaret. Lekkasjer viser at Kystjegerkommandoen kan ryke. Her er operatører fra Kystjegerkommandoen på snøscooter under vinterøvelsen Cold Response 2014. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvarets mediesenterVis mer

Advarer om massive forsvarskutt: - Det er ikke logisk å hausse opp en trussel fra Russland, mens de i praksis bygger Forsvaret ned

Dette er lekkasjene fra Forsvarssjefens fagmilitære råd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Klokka 10 i dag presenterer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sine anbefalinger for hvordan forsvaret bør se ut framover. Der vil han be om en tilleggsbevilgning på 180 milliarder kroner, hvis Forsvaret skal holdes på omtrent samme nivå som i dag.

Konteksten er økt militær opprustning og aktivitet i Russland, og et forhold til Russland som ikke har vært kjærligere siden Den kalde krigen. Den gang hadde vi et stort invasjonsforsvar, mens vi nå har et lite innsatsforsvar.

- Trenden i Forsvaret siden 1990 har helt åpenbart vært en reduksjon i størrelsen. Det var kjempestort, nå er det veldig mye mindre, sier IFS-forsker Magnus Håkenstad, som nylig ga ut bok om omstruktureringen av Forsvaret sammen med forskerkollega Olav Borgen.

Mange lekkasjer Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) skal i dag presentere sine anbefalinger for hvordan Forsvaret bør organiseres for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Lekkasjer viser at forsvarssjefen advarer om dype kutt. Og at det kan bli kutt uansett om bevilgningene økes eller ikke.

Ifølge lekkasjer på aldrimer.no, NRK, VG og Klassekampen snakker forsvarssjefen om å kutte alle Orion-fly, at Hæren blir kuttet til to kampklare bataljoner, og at to av Norges fire ubåter og to av Norges femten kystvaktskip må kuttes.

Det advares også om at  kystjegerkommandoen må legges ned, ressursen som har vært en etterspurt samarbeidspartner for norske allierte i utlandet. I tillegg mener forsvarssjefen at Heimevernet bør kuttes med 12 000 personer og at 800 sjefsstillinger må kuttes.

Garden må redusere til å bare konsentrerer seg om å beskytte slottet og delta i parader.

Når regjeringa starter arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret neste høst, vil de legge disse anbefalingene til grunn.

- Ikke logisk Men forsvarssjefen vil ifølge lekkasjene be om 180 milliarder til de neste 20 åra, som han hevder er nødvendig for å opprettholde dagens nivå - og modernisere. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener politikerne enten nå må la forsvarsbudsjettet følge kostnadsutviklingen, eller avvikle det hele.

Argumenter er at å videreføre dagens budsjett, er å gradvis legge ned Forsvaret.

- Om man skal legge ned det ene eller andre er ikke det interessante her. Har regjeringen tenkt å stanse denne utviklingen mot et enda mindre Forsvar? Hvis ikke kaster de bort fenomenale mengder penger. Det er en gigantisk sløsing, sier Disen til Dagbladet.

Eks-flaggkommandør Jacob Børresen har sagt til NRK at Forsvaret «overhodet ikke» får gjort de oppgavene de er pålagt av Stortinget, dersom dagens budsjett videreføres.

- Det er ikke logisk med en sikkerhetspolitisk diskusjon som hausser opp en trussel fra Russland, mens de i praksis bygger Forsvaret ned. Det er ikke konsistent, sier Disen.

Spørsmål om terskel Lekkasjene viser at forsvarssjefen vil advare om at dersom Forsvaret ikke får ekstrabevilgninger, kan det bli vanskelig å forsvare landet mot væpnede angrep.

- Norge har ikke hatt et invasjonsforsvar siden 2001, da ble det ble det vedtatt å gå bort fra restene av den kalde krigens invasjonsforsvar. De siste åra i stedet snakket om terskelforsvar, at Forsvaret skal utgjøre en terskel som noen som vil bruke militærmakt mot Norge må ta hensyn til eller regne med, sier Håkenstad til Dagbladet.

- Spørsmålet er hvor stor den terskelen skal være, påpeker han.

- Kutter uansett Forsvarssjefen vil legge fram tre modeller for Forsvaret i dag. En modell for at årets budsjett, på 43,8 milliarder med prisjustering, skal videreføres. En modell for et budsjett med 0,5 prosent årlig vekst. Og til slutt en modell hvis Forsvaret for ressurser utover de 0,5 prosentene i årlig vekst.

Klassekampen avslører i dag at Forsvarssjefen anbefaler en rekke kutt, selv om den siste modellen brukes. Ifølge avisa gjelder det også å legge ned kystjegerkommandoen og å kutte alle Orion-fly.