Advokater i rå maktkamp

Orderud-saken gikk i går inn i en ny fase. Krigen mellom forsvarsadvokatene er et faktum. En rå maktkamp er i gang.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Advokat Tor Kjærvik sendte i går en «torpedo» mot kollega Cato Schiøtz i form av en velregissert «lekkasje». Kjærviks klient, Kristin Kirkemo, hadde torsdag kommet med en ny forklaring om overlevering av våpen på Orderud gård som kan rokke ved troverdigheten til Schiøtzs klient, Per Kristian Orderud, og dermed også hans kone Veronica.

Dette er en kamp om opinionen og dermed domstolen - utkjempet mellom advokatene til det antatte beste for klientene, som sitter i varetekt og har både motstridende forklaringer og interesser.

I dag vil mange hevde at advokat Schiøtz sitter tilbake med en sjølpåført lidelse, etter at han offentlig gikk meget hardt ut mot Lars Grønnerøds forklaring og motiver for å hevde at han byttet våpen med Per Kristian Orderud, og dermed ga politiet det til da sterkeste kort for å begjære varetektsfengsling av Veronica og Per Kristian Orderud.

Schiøtzs utspill var kontant - og ble oppfattet slik at han nærmest gikk god for sin klients forklaring om at Grønnerød løy om våpenbyttet.

Kjærvik fikk sjølsagt med seg dette utspillet, som var sterkt, sett på bakgrunn av at det kom på et meget tidlig stadium av en etterforsking som det er knyttet stor usikkerhet til.

Kjærvik fikk full klaff med sitt utspill: Kirkemo støttet i hovedtrekk Grønnerøds forklaring. Han har oppnådd det han ville: Kirkemos troverdighet er styrket i opinionen - samtidig som ekteparet Orderud får en forklaring mot seg som går på deres troverdighet løs.

For etter løslatelse i forhørsretten onsdag snakket Schiøtz lenge og vel om Per Kristian Orderuds troverdighet, som hadde fått gjennomslag hos dommeren. Schiøtz hadde et tungt lass å dra i forhørsretten på Lillestrøm.

I Eidsivating lagmannsrett på Hamar i går, foran tre lagdommere, var lasset som kan kalles troverdighet, blitt enda tyngre for den erfarne forsvarer Schiøtz.

Dette var første slag i en forsvarerkamp vi kommer til å være vitne til i tida framover, etter at politiet de første tre ukene av Orderud-saken var alene om å styre informasjonen.

Forsvarerne er alle rutinerte på sin måte.