Advokatmangel rammer dødsdømte

Amerikanske dødsdømte risikerer å ikke få behandlet ankesakene sine, fordi få advokater er villige til å ta oppdraget. Kritikerne får uventet støtte fra høyesterettsdommeren Sandra Day O'Connor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Årsaken til at så få advokater vil ta ankesaker for dødsdømte, er at dette er svært arbeidskrevende, dyre og følelsesmessig krevende saker, uttaler advokater til The New York Times. En annen årsak til mangelen på juridisk bistand er at det blir stadig flere på dødscelle, mens myndighetenes ressurser til å lønne forsvarsadvokater minker.

I verste fall fører advokatmangelen til at innsatte på dødscelle mister - bokstavelig talt - livsviktige tidsfrister for å få behandlet ankesaker.

En studie gjort av jurister og kriminologer ved universitetet i Columbia viser at situasjonen kan få alvorlige konsekvenser. Studien viser at to av tre anker i dødsstraff-saker blir avvist på grunn av feil begått av advokatene.

Kritisk høyesterettsdommer

Det vakte oppsikt da en av USAs ni høyesterettsdommere, Sandra Day O'Connor, på mandag åpenlyst stilte seg kritisk til praktiseringen av dødsstraff i USA. Hun mener at problemet med advokatmangel kan føre til at uskyldige henrettes, og stiller seg kritisk til innsattes rettssikkerhet.

I en oppsiktsvekkende tale i Minneapolis stilte den konservative dommeren seg svært kritisk bruken av dødsstraff, og refererte til at 90 amerikanske dødsdømte er blitt løslatt siden 1973.

O'Connor gikk enda lenger ved å si at tiltale med penger kan skaffe seg mye bedre juridisk forsvar enn de dårligere bemidlete, som får oppnevnt offentlige forsvarere. Dette er en velkjent innvending fra motstandere av dødsstraff i USA, men aldri tidligere har de fått så sterk støtte fra dette hold.

O'Connor mener det er på tide at det stilles et minstemål til offentlig oppnevnte forsvarere i dødsstraff-saker, noe det ikke er i dag.

- Unnlater å redde liv

Foreninger som arbeider med å skaffe juridisk representasjon til dødsdømte, betegner advokatsituasjonen som en krise. De kritiserer

ifølge The New York Times advokater for å unnlate å redde liv, og for å være mer opptatt av karriere og penger enn å bistå dødsdømte.

Organisasjonene peker på at lønnsnivået for advokater i advokatfirmaer har steget opp mot 40 prosent de siste åra, og at timeprisen derfor presses i været. Ettersom dødsstraffsaker er svært arbeidskrevende genererer de ikke like store inntekter som andre advokatoppdrag.

Problemet er mest prekært i Alabama og Georgia, som også er de eneste delstatene som ikke garanterer advokatbistand utover en direkte appell til Høyesterett. For øvrige anke- og appellinstanser må de innsatte på dødscelle stole hjelp fra frivillige advokater.

Høyesterettsdommer Sandra Day O'Connor stiller seg åpenlyst kritisk til praktiseringen av dødsstraff i USA.<br>Foto: SCANPIX<br>
<B>FORSKJELLSBEHANDLING: </B> Dødsdømte med penger kan skaffe seg mye bedre juridisk forsvar enn de dårligere bemidlete, mener O'Connor.<BR> Foto: SCANPIX<BR>
SISTE STOPP: Den elektriske stolen ved Holman Prison, i Alabama. <br>Foto: SCANPIX<BR>