- Advokatvakt løser ikke problemene

Kommunalminister Erna Solberg (H) er positiv til å opprette en fast advokatvakt for asylsøkere, men tviler på om det løser hele problemet med shopping av asylklienter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hun er også skeptisk til å avvikle ordningen med stykkprisbetaling for asylklienter, slik mange har gått inn for. Staten betaler honorar for et fast antall timer per klient, og det har ført til at noen advokater tjener godt på å ta mange asylsaker og bruke kort tid på dem.

Både UDI-sjef Trygve G. Nordby og Advokatforeningen tar til orde for faste advokatvakter som sitter på Gardermoen og tar seg av flyktninger og asylsøkere når de kommer til landet. Dette systemet hadde man tidligere.

Strakstiltak

- Fast advokatvakt er et mulig strakstiltak før vi har fått en full gjennomgang av ordningen med asyladvokater. Men det er ikke sikkert at det løser alle problemene, sier Erna Solberg til NTB.

Når det i dag kommer asylsøkere til Norge, får de henvist en advokat som UDI har på sin liste, men det kan ta flere uker før de får en samtale. I dette tomrommet er det noen advokater som oppsøker asylmottakene og «shopper» klienter. Advokatfullmektig Terje Tune skaffet seg alle sine klienter ved å verve dem.

En fast vaktordning innebærer at asylsøkerne får advokathjelp umiddelbart og at det ikke blir noen opphoping av saker på enkelte advokater.

- Men asylsøkerne har fortsatt fritt forsvarervalg, og advokatene vil fritt kunne rekruttere klienter, sier Erna Solberg.

Stykkpris

Selv om stykkprisbetaling har sine svakheter, mener kommunalministeren at det er et enkelt system som krever lite kontroll og administrasjon.

- Et system der advokatene kan bruke så mye tid de vil, betyr ikke nødvendigvis at asylsøkerne får bedre hjelp, men kan bety at advokatene skriver flere timer. Fast betaling er et signal om hvor mye tid man normalt skal bruke på en slik sak, sier Solberg.

Hun mener det er mulig å sette et tak på hvor mange asylsaker en advokat kan ha.

Solberg understreker at det er forskjellige ordninger for juridisk bistand til asylsøkere i forskjellige land. Trygve G. Nordby vil vurdere et system der organisasjoner driver den juridiske hjelpen til asylsøkere.

- Vi skal ha et faglig grunnlag for å gå vekk fra dagens ordning og bruke tid på å finne fram til den beste ordningen. Vi kan godt gjøre strakstiltak, men den totale omleggingen må baseres på en grundig utredning, og vi håper å legge fram et forslag i løpet av 2003, sier Erna Solberg.

Taushetsplikt

Hun varsler også en full gjennomgang av tolkenes taushetsplikt. I dag er den svært streng og kan forhindre dem i å rapportere kriminelle forhold.

Erna Solberg sier det er svært problematisk hvis taushetsplikten står i veien for å avdekke kriminalitet.

- Dette er noe vi ikke kan akseptere, og derfor må vi se på hvor grensene for rapportering skal gå. Vi må se på hvilke kriminelle handlinger tolkene bør pålegges å rapportere om, sier Solberg til P 4.

(NTB)