Ærekrenket og voldtatt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • En kvinne risikerer å måtte betale erstatning til mannen hun anmeldte for voldtekt. Saken ble henlagt, og mannen vil ha oppreisning. Kvinner ved landets krisesentra og voldtektsmottak frykter at søksmålet er inspirert av en annen sak. I fjor måtte en kvinne betale 180000 kroner i erstatning fordi voldtekten hun anmeldte ikke endte med tiltale. Med en slik presedens risikerer vi at kvinner ikke våger å gå til anmeldelse av frykt for økonomisk ruin.
  • Fra før vet vi at kvinner unnlater å anmelde voldtekt fordi ydmykelsene og påkjenningen er for stor under etterforskningen og hvis saken mot formodning ender i retten. Tre av fire anmeldte voldtekter blir henlagt på grunn av bevisets stilling, og forsvarsadvokater advarer mot å anmelde voldtekt hvis ikke bevisene er håndfaste. Derfor må tiltak som kan føre til at flere saker blir pådømt, tilsi at justisminister Hanne Harlem ikke lar sin forgjengers forslag om å kriminalisere såkalt grov uaktsom voldtekt, bli liggende ulest.
  • Når voldtekt finner sted uten vitner og store fysiske skader på offeret, står påstand mot påstand, heter det. Men det har lenge vært reist kritikk mot politiet for å ta for lett på etterforskningen, og domstolen for å være uten innsikt. Vi venter derfor at utvalget som Riksadvokaten i fjor satte ned for å se på kvaliteten av politiets og domstolens arbeid med voldtektssaker, snart kommer med forslag til hvordan arbeidet kan bli radikalt bedre.
  • Voldtektsofferet og offeret for en falsk anklage har krav på samme grad av rettssikkerhet. Men vi er overbevist om at først når politi og domstol får opprettet tillit til at anmeldte voldtekter, blir behandlet på beste måte, får vi en rettstilstand som ivaretar begge hensyn. Vi vil også advare mot at advokater ser sin nisje på vegne av ærekrenkede i henlagte saker. En løsning kan være at loven stiller krav til strengere bevisbyrde for saksøker når han opptrer som ærekrenket etter at saken er henlagt.