AF ble bønnhørt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • AF-streiken fikk den avslutningen den måtte få i går ettermiddag, da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Dermed ble AFs ledelse bønnhørt. Da flygelederne mot sin vilje ble tatt ut i sympatistreik før helga, slik at all flytrafikk i Sør-Norge ble lammet, måtte det tolkes som et rop om hjelp fra en AF-ledelse som hadde kjørt seg selv opp i en håpløs situasjon. Selv om regjeringen hele tida har sagt at lønnsnemnd bare skal brukes når liv og helse er truet, var det ingen annen utgang på denne konflikten. Derfor er protestene også halvhjertede.
  • AF-ledelsens krav om at regjeringen måtte komme til nye forhandlinger, var umulig å imøtekomme. Det ville bety at hele oppgjøret i statlig sektor ville rakne, og historisk gunstige lønnstillegg bli satt på spill. Det har aldri skjedd at en slik konflikt er løst ved nye forhandlinger. AF-ledelsen vet også at de streikende ikke har noe å hente i Rikslønnsnemnda. Streiken har vært til ingen nytte. Det eneste AF-ledelsen har oppnådd er å få en rasende opinion mot seg, og at sympatien med sykepleiere og lektorer forsvant. Det kan vi beklage, men skylda må en amatørmessig AF-ledelse i sin helhet ta på sin kappe.
  • Midt under streiken sto AF-leder Magne Songvoll på fjernsynet og innrømte at det er noe galt med et system som fører oss ut i slike tilstander som vi nå har hatt. Det har han rett i, samtidig som han stemplet sin egen streik som uberettiget. Også tidligere har det vært såkalt bred enighet om at systemet for lønnsfastsettelser i offentlig sektor må endres. Streikevåpenet er jo ubrukelig, det har vi igjen fått demonstrert. Men det er aldri gjort seriøse forsøk på å komme fram til andre former for forhandlinger. Når tumultene etter årets oppgjør har lagt seg, bør regjeringen ta et initiativ overfor organisasjonene i stat og kommune. Antakelig har den nåværende regjeringen bedre sjanse til å lykkes med et slikt framstøt enn sin forgjenger. Den stiller med flere blanke ark enn en regjering som er bundet på hender og føtter av LO.