AF Decom: - Har sluppet ut 0 gram kvikksølv Bioforsk: Fant 2,9 kilo kvikksølv hos naboen

Har tillatelse til å slippe ut 40 gram i året.

UTSLIPP: Dette bildet fra AF Decoms opphoggingsanlegg for gamle oljeplattformer i Vatsfjorden er tatt i 2010. Den gang hadde ikke selskapet lov til å ha luftutslipp i det hele tatt. Foto: privat
UTSLIPP: Dette bildet fra AF Decoms opphoggingsanlegg for gamle oljeplattformer i Vatsfjorden er tatt i 2010. Den gang hadde ikke selskapet lov til å ha luftutslipp i det hele tatt. Foto: privatVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VATSFJORDEN (Dagbladet): Fredag skrev Dagbladet at Bioforsk har påvist 2,9 kilo kvikksølv på den 49 dekar store eiendommen til Raunes Fiskefarm ved Vatsfjorden innenfor Haugesund.

Fiskeoppdrettsfirmaet har i en årrekke vært i rettslig strid med selskapet AF Decom som hogger opp gamle oljeinstallasjoner fra Nordsjøen på sin base ved Raunes i Vatsfjorden.

Fiskefarmen er nærmeste nabo til opphoggingsanlegget og mener giftutslipp fra anlegget har ødelagt for oppdrettsnæringen deres.

Raunes Fiskefarm
engasjerte selv Bioforsk til å undersøke miljøtilstanden på det nå tomme oppdrettsanlegget i Raunes.

2,9 kilo kvikksølv Bioforsk har beregnet, med en usikkerhet på maks 13 prosent, at det er 2,9 kilo kvikksølv i jorda på dette avgrensde området.

Forskeren skriver også at mye av kvikksølvet synes å komme fra lufta.

JORDPRØVER: Bioforsk har undersøkt jorda hos Raunes Fiskefarm og funnet forhøyede verdier av kvikksølv og sink. Foto: Bioforsk
JORDPRØVER: Bioforsk har undersøkt jorda hos Raunes Fiskefarm og funnet forhøyede verdier av kvikksølv og sink. Foto: Bioforsk Vis mer

Funnene i Bioforsk-undersøkelsen stemmer dårlig overens med hva databasen Norske utslipp har oppført for AF Decoms opphoggingsanlegg ved Vatsfjorden. I Norske utslipp står det å lese at basen ikke har sluppet ut ett eneste gram kvikksølv til luft fra oppstart i 2004 og fram til i dag.

I tillegg til å ha funnet 2,9 kilo kvikksølv i jorda ved Raunes Fiskefarm, finner Bioforsk også 353 kilo sink. Bioforsk slår på ingen måte alarm om fare for liv og helse i området, for slik er det ikke. Men både kvikksølv og sink er påvist i så store konsentrasjoner at beste tilstandsklasse overskrides.

- Området påvirket - Ut i fra våre funn, anser vi det som sannsynlig at området er blitt påvirket. Det at det handler om kvikksølv og sink, og mønsteret disse stoffene fordeler seg etter i det undersøkte arealet, sannynliggjør at dette stammer fra luftutslipp, sier seniorforsker Ketil Haarstad i Bioforsk til Dagbladet.

Før 2013 hadde ikke AF Decom-basen tillatelse for luftutslipp i det hele tatt, men i forbindelse med at det foregår skjærebrenning på basen og at det er påvist støvflukt derfra, har Miljødirektoratet nå tillatt utslipp av støv til luft.

- Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet for virksomheter som driver med riving og gjenvinning av offshoreinstallasjoner i Norge. Direktoratet stiller strenge krav til denne type virksomhet og følger i tillegg miljøbasen tett både gjennom miljøovervåking og ved kontroller, sier administrerende direktør Bengt Hildisch i AF Decom Offshore. Han overlater det til myndighetene å kommentere Bioforsk-rapporten.

NABOER: Raunes Fiskefarm ligger, som bildet viser, tett innpå AF Decoms opphoggingsanlegg for gamle oljeplattformer. Foto: Bioforsk
NABOER: Raunes Fiskefarm ligger, som bildet viser, tett innpå AF Decoms opphoggingsanlegg for gamle oljeplattformer. Foto: Bioforsk Vis mer

- Norske utslipp for AF Decoms anlegg i Vatsfjorden viser at det fra oppstart i 2004 og fram til dags dato ikke er sluppet ut ett gram kvikksølv til luft. Flere rapporter viser at det må ha forekommet luftutslipp av kvikksølv fra basen. Basen har ikke utslippstillatelse for kvikksølv til luft. Må ikke dette bety at det har vært ulovlige kvikksølvutslipp fra basen?

- Ja, men dette er diffuse utslipp knyttet til skjærebrenning og støvflukt. Disse utslippene følges opp via den omfattende miljøovervåkingen med undersøkelser av mose, jord og støv, sier seksjonsleder Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet og legger til:
 
- Måling av diffuse utslipp fra AF Decom Offshore i Vats vil være beheftet med stor usikkerhet fordi konsentrasjonene er så lave. Miljødirektoratet har derfor funnet det mest hensiktsmessig å følge opp de diffuse utslippene fra denne virksomheten gjennom krav til omfattende miljøovervåking. Virksomheten har tillatelse til skjærebrenning og de utslipp som følger av denne aktiviteten, sier seksjonsleder Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet.

Ikke bekymret I tillatelsen Miljødiektoratet har gitt AF Decom står det at selskapet har lov til å slippe ut bare 40 gram kvikksølv i året - til sjø. Likevel er ikke Miljødirektoratet bekymret over at Bioforsk finner 2,9 kilo kvikksølv på et lite område nær basen.

- Slik vi ser det, viser ikke denne rapporten fra Bioforsk urovekkende nivåer i jord. Elleve av jordprøvene ligger i tilstandsklasse «meget god», en jordprøve i tilstandsklasse «god». Tilstandsklasse «god» og bedre innebærer at området kan brukes til bolig, og jord til dyrking av grønnsaker. Det er ikke usannsynlig at noe av kvikksølvet i området stammer fra virksomheten. I tillegg er langtransportert forurensning er viktig spredningskilde av kvikksølv, sier Marthinsen.