- Ahsan er for stor i kjeften

- Aslam Ahsan er for stor i kjeften, sier SV politikeren Nolvia Skjetne i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune. Hun reagerer sterkt på Ahsans utspill om ghettotilstander blant Oslos innvandrere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg kan ikke begripe hvorfor Aslam Ahsan hver bidige gang skal framstilles som innvandringsleder når han knapt har sine egne landsmenn i ryggen. Ahsan forsterker fordommene ved å påstå at volden og kriminalteten er innvandrer-relatert.

Nolvia reagerere sterkt på at Ahsan som selv er en innvandrer underbygger påstander som ikke har noen grunnlag i virkeligheten. Hun sier det er påvist at innvandrere ikke er mer kriminelle enn nordmenn. Nolvia viser også til Statistisk Sentralbyrås nyeste tall på fødsler som viser at innvandrerkvinner i gjennomsnitt føder 2 barn, mens norske kvinner føder 1,8 barn.

Underbygger myter

- Han underbygger mytene, og gir rom for økt rasisme. Vi innvandrere og asylsøkere er ulike, og har forskjellige meninger. Ahsans uttalelser er ikke representative for alle innvandrere.

Nolvia påpeker at Oslo er en by som trekker folk fra hele Norge.

- Det er ganske naturlig at folk flytter til det stedet hvor de har flest muligheter. Mange flytter for å få seg jobb. Man vet at arbeidsledigheten er høy blant innvandrere. Uten jobb og sosialt nettverk blir man ensom, og søker trygghet blant sine egne. Det er jo ikke tilfeldig at mange innvandrere flytter til Stovner eller Sofienberg. Det er det de har råd til. Økonomien tillater dem ikke å bo på Frogner eller i Holmenkollen.

Nolvia Skjetne synes det svært uheldig at kommunene ikke har vært flinkere til å ta i mot innvandrere og flyktninger og dermed bidratt til at bosettingsmønstret blir annerledes.

Nolvia mener dette er et politiske spørsmål som myndighetene må gripe inn i. Kommunene må få mer ansvar. Særlig fordi de får integreringstilskudd når de tar i mot flyktninger.

- Ahsan er ikke representativ for alle innvandrere i Norge, og hadde vi hatt et innvandrer råd i Oslo slik som i Rogaland ville han ikke gå ut med slike 'soloutspill'.

Nolvia får støtte fra Joh Ekolou som er fungerende leder for Antirasistisk Senter:

- Aslam tenner et bål under fordommene ved å komme med påstander på sviktende grunnlag. Han bruker også ordet ghetto på en feil måte. Man forbinder fattigdom, kriminaltet og elendighet med ordet ghetto. Jeg kjenner ikke til noen slike områder i Oslo. Det er ikke riktig og definere ghetto ut i fra antall innvandrere som bor på et sted. Ghetto er det bor mange mennesker med lik bakgrunn, sosial status og økonomi. I grunerløkka bor titalls forskjellige nasjonaliteter, og mennesker med forskjellig status.

Ap politikeren Shahbaz Tariq ser at Oslo har spesielle problemer, men han mener Ahsan overdriver problemet.

- Det er ikke riktig og stoppe innvandrere og asylsøkere som ønsker å flytte til Oslo. De må kunne selv velge hvor de vil bo, akkurat som andre nordmenn.

UENIG: SV-politiker Nolvia Skjetne mener at Aslam Ahsan underbygger myter om innvandrere og gir rom for økt rasisme med sitt utspill om gettotilstander i Oslo.