OPPGITT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier regjeringen ikke har konkludert.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
OPPGITT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier regjeringen ikke har konkludert. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB ScanpixVis mer

Akademikerne ut mot regjeringen: - Starter i feil ende

Regjeringen vil utrede omorganisering for universiteter og høgskoler. Akademikerne frykter for den faglige friheten.

I Jeløya-erklæringen sier regjeringen at de vil se på mulighetene for å omorganisere universitetene og høgskolene, og foretaksmodellen nevnes som en mulig ny organisasjonsform. Nå slutter Akademikerne seg til et gryende opprør mot foretaksmodellen i universitets- og høgskolesektoren. Fagforeningen organiserer 200 000 med høyere utdanning.

- Vi mener at regjeringen starter i feil ende. Regjeringen sier at målet er å gi universitetene og høyskolene mer autonomi, men vi ser at det motsatte har skjedd etter at foretaksmodellen ble innført i helsesektoren, sier leder i Akademikerne Kari Sollien til Dagbladet.

Bekymret for grunnforskningen

Sollien er bekymret for at markedstilpasningen som kommer med en foretaksmodell vil gjøre at koblingen til universitetenes og høgskolenes samfunnsoppdrag blir svakere. Hun tror det i første rekke kan gå utover grunnforskningen.

BEKYMRET: Leder i Akademikerne, Kari Sollien. Foto: Akademikerne.
BEKYMRET: Leder i Akademikerne, Kari Sollien. Foto: Akademikerne. Vis mer

- Det er mange som er bekymret for at hvis hovedfinansieringen skal være midler du må søke på, så blir det smalere forskning og større krav til umiddelbare resultater. Det er vanskelig å overskue konsekvensene av dette. Utviklingen går fort, og det er vanskelige å spå hvilken kunnskap vi kan trenge om fem eller ti år, så det er viktig med en bred portefølje, sier Sollien.

Hun er også bekymret for at en foretaksmodell på sikt kan føre til at det blir innført skolepenger.

- Det er veldig viktig at vi har gratis høyere utdanning i Norge. Det skal være motivasjon og evner, ikke bakgrunnen din, som bestemmer om du kan studere, sier Sollien.

Nybø: - Vi må kunne ta en debatt

Til tross for at foretaksmodell er det eneste alternativet som er spesifikt nevnt i regjeringsplattformen, og i brev sendt til institusjonene hvor regjeringen ber om innspill, insisterer forsknings- og høyere utdanningsminister Nybø på at regjeringen ikke har konkludert på forhånd.

- Regjeringen har ikke sagt at vi skal innføre foretaksmodellen. Vi skal ha en mulighetsstudie for å undersøke hvordan vi kan sikre mer uavhengige institusjoner, sier Nybø til Dagbladet.

Noe av bakgrunnen er en OECD-rapport der det blir påpekt at universiteter i Norge har lavere autonomi enn i mange andre land.

- I dag er institusjonene forvaltningsorganer direkte underlagt statsråden. Det betyr at statsråden i teorien kan gripe direkte inn i faglige prioriteringer, som studietilbudet. Dessuten har statsråden formelt siste ord hvis professorer skal avskjediges, sier Nybø. Hun fortsetter:

- Jeg er glad for at mange i sektoren føler de har stor frihet i dag, men det er kun fordi statsrådene tradisjonelt har vært hands off. Vi må sikre at vi har institusjoner som har reell frihet fra den politiske ledelsen.

Nybø er oppgitt over innfallsvinkelen til Akademikerne.

- Jeg vil gjerne ha en debatt om hva som kan forbedres i sektoren, men så opplever jeg at man går rett i grøfta ved å bare gå inn på foretaksmodellen. Det blir feil forutsetning. Vi må kunne ta en debatt om dagens organisering er den beste, sier Nybø.

Opprop fra akademikere

Et opprop lansert av faglige ansatte i sektoren i mai, har i skrivende stund fått over 3500 underskrifter. I 2003 var det et tilsvarende opprop mot et lignende forslag, den gangen fra Ryssdal-utvalget satt ned av daværende utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

- Mange av oss mener dette allerede er utredet, sier Sollien.

- Statsråden sier regjeringen ikke har konkludert på forhånd. Hva gjør dere så sikre på at de likevel vil innføre foretaksmodell?

- Det er noe med ordlyden på det som står i Jeløya-erklæringen og i dokumentene som er sendt ut. Der er det forhåndskonkludert med at denne modellen vil gi større autonomi. Vi mener det fint går an å øke autonomien innenfor det systemet som er i dag, sier Sollien.