Aksje-eventyr på gummisåler

Det norske oljefondet har startet sitt historiske inntog på det internasjonale aksjemarkedet. Det vil ikke bli markert verken ved paukeslag eller basun-støt. Snarere tvert imot: Fire hemmelige utenlandske forvaltningsselskaper skal i all stillhet liste seg inn i 2000 selskaper i 21 land.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For ca. 35 milliarder kroner skal de fire kjøpe maks en prosent aksjer i hvert av selskapene. Det er med andre ord ikke snakk om å gå tungt inn i verken spesielle markeder, bransjer eller selskaper.

Den del av det norske petroleumsfondet - eller oljefondet i dagligtale - som skal investeres i aksjer, skal drysses nærmest som et tynt lag melis over det internasjonale aksjemarkedet.

Også Asia

- Den økonomiske krisen i Sørøst-Asia de siste månedene har ikke ført til endringer i Norges Banks opplegg for hvordan oljefondet skal investere i internasjonale aksjer, sier prosjektleder Knut N. Kjær i Norges Bank, som forvalter oljefondet på vegne av Finansdepartementet.

- Halvparten av våre rådgivere sier at markedet i Asia nå er på bunnen og at det derfor er fornuftig å investere der. Andre halvparten sier vi skal holde oss langt unna.

- Og da blir konklusjonen?

- Vi skal være langsiktige og ha is i magen, sier Kjær.

Følsom overgang

Lav risiko, lave omkostninger og høy avkastning er blant kravene Norges Bank har fått i oppdrag å oppfylle, opplyser Kjær.

For å oppnå dette har Norges Bank etter en omfattende prosess valgt ut fire forvaltningsinstitusjoner. Ut fra klart definerte retningslinjer har disse fått lov til å investere i 21 forskjellige land og skal følge de sentrale aksjeindeksene i de 21 landene til lavest mulige kostnader.

Til nå har petroleumsfondet vært plassert i obligasjoner.

Årsaken til hemmelighetskremmeriet er ønsket om å påvirke aksjemarkedet i minst mulig grad under den første følsomme overgangen fra obligasjoner til aksjer.

Mer åpenhet seinere

Ifølge Norges Bank skal det etter hvert bli mer åpenhet omkring fondets virke.

- Om noen måneder vil det bli kjent hvilke fire forvaltere som opererer for oljefondet, sier Kjær.

Nå ved årsskiftet er oljefondet på ca. 113 milliarder kroner. Det er ca. 40 prosent av dette, eller snaue 50 milliarder kroner, som i løpet av 1998 skal plasseres i utenlandske aksjer.

Fondet vil i tillegg få påfyll av penger i andre halvår. Ved årets utgang antar man at fondet vil være oppe i ca. 190 milliarder kroner.

Ny folkesport

Innen utgangen av 1998 er det planen at i alt 10- 15 forvaltningsinstitusjoner vil ha oppdrag for oljefondet. Navnene på disse vil også bli offentliggjort. Etter hvert vil også forvalterne få noe større frihet til å ta risiko, men hele tida innenfor gitte rammer. Fondet vil rapportere sin avkastning kvartalsvis og Norges Bank lover fyldige årsrapporter for å oppnå tillit i opinionen.

- Når vil det norske folk få vite hvilke selskaper oljefondet har kjøpt aksjer i. Det kan bli en ny folkesport å følge med på det?

- Vi tar sikte på at en fullstendig liste over de selskapene fondet er inne i, vil bli gitt i hver årsrapport.

- Konsernsjef Finn A. Hvistendahl i Den norske Bank har klaget over at norsk finansnæring bare får forvalte smuler av oljefondet?

Konkurransedyktig?

- Norges Bank er operativ forvalter av oljefondet og har ansvaret for å treffe beslutninger på et forretningsmessig grunnlag. Vi skal velge faglig gode løsninger som gir høy avkastning og lave omkostninger. Hvis fondet skal ha næringspolitiske oppgaver, må myndighetene endre regelverket.

- Norske finansinstitusjoner er altså ikke konkurransedyktige?

- Det spørsmålet kan vi besvare til sommeren når vi har vurdert søknadene til den andre runden med aksjeforvaltnings-oppdrag. I den første runden vi har gjennomført er det klart at bare spesialister på såkalt indeksforvaltning har vært konkurransedyktige, sier Knut N. Kjær.