Aksjoner med mening

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Læreraksjonene sprer seg nå over store deler av landet. Elevene blir sendt hjem, og lærerne legger ned arbeidet. Dette er en yrkesgruppe som både skal vise ansvar og være forbilde for den oppvoksende slekt. I stedet går de til aksjoner som myndighetene hevder er ulovlige. Lærerne på sin side mener dette er politiske demonstrasjoner som ikke bryter med arbeidsretten.
  • Men det er ikke det formelle grunnlaget som er det viktige spørsmålet i denne saken. Lærerne gir uttrykk for sin store skuffelse over de budsjettene som nå vedtas både i Stortinget og rundt omkring i kommunene. Det er lite samsvar mellom bevilgningene til skolen og de løfter politikerne har gitt. Satsing på skolen var en hovedsak i valgkampen for de fleste partiene. Forventningene ble skrudd i været, men resultatet er nedslående. Derfor er reaksjonene også blitt så sterke.
  • Aksjonene har også sammenheng med lærernes lønnssituasjon, selv om det er lenge til lønnsoppgjøret. Det innrømmer også deres egne organisasjoner. Det er ingen tvil om at lærerne har sakket akterut i lønnsutviklingen. Nå kreves det et skikkelig løft for å komme på samme nivå som andre grupper med tilsvarende utdanning. Det kan bidra til at læreryrket igjen blir attraktivt.
  • Det er mulig lærerne selv har noe av skylden for at de er blitt hengende etter. Blant annet slår kravet om lik lønn uansett bosted urimelig ut i pressområdene. Læreryrket er også blitt et typisk kvinneyrke, og da rammes de av samfunnets mer usynlige krefter bak lønnsdannelsen. Kvinner i offentlig sektor har vært vår tids lønnstapere. Det må LO ta sin del av skylden for.
  • Dagens aksjoner varsler at tålmodigheten er slutt. Men det betyr neppe at politikerne vil innfri sine løfter, og det er beklagelig. For dette er ikke bare en læreraksjon. Landet trenger en bedre skole, og det koster penger. Men det vil vi alle få godt betalt for i framtida.