Aksjonerer mot palestinske militærdomstoler

Yassir Arafats militærdomstol har dømt fem palestinere til døden for å ha samarbeidet med Israel. Nå setter Amnesty Norge i gang en aksjon for å redde livene deres. Men norske myndigheter har ingen planer om å aksjonere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sist lørdag ble fem palestinere ble dømt til døden av en palestinsk militærdomstol opprettet av Yassir Arafat. De skal ha samarbeidet med israelske hemmelige tjenester. I tillegg ble en femten år gammel palestinsk gutt idømt femten års fengselsstraff av samme rettsinstans. For at dødsdommene skal utføres, må de signeres av palestinernes leder Yassir Arafat. Etter undertegning kan de gjennomføres innen få timer.

Amnesty går til aksjon

- Uavhengig av om det er en militær eller en sivil domstol så tar vi uansett avstand fra bruken av dødstraff, sier generalsekretær Petter Eide i Amnesty International Norge til Dagbladet.no. - Vi planlegger hva vi kan gjøre for å beskytte de fem som er dømt til døden, fortsetter Eide.

Generalsekretæren forklarer at Amnestys norske avdeling har tatt initiativet til en internasjonal aksjon for å redde de fem palestinerne. Mandag morgen henvendte de seg til Amnesty Internationals hovedkontor i London, for å høre om andre lands avdelinger har befattet seg med saken.

- Fra onsdag skal aksjonen være aktiv fra Amnesty Norges nettsider, skriver pressetalskvinne Kristin Heinrich i Amnesty Norge til Dagbladet.no i en e-post. Ifølge Heinrich skal interesserte kunne undertegne og sende brev direkte til Arafat.

- Det medfører riktighet at det er avsagt dødsdommer av palestinske militærdomstoler den siste tida, sier Utenriksdepartementets pressetalsmann Karsten Klepsvik til Dagbladet.no. Ifølge Klepsvik tok Norge opp spørsmålet om menneskerettigheter i Midtøsten, også i de palestinske selvstyreområdene, da FNs menneskerettighetskommisjon i forrige uke var samlet til spesialsesjon i Geneve.

Klepsvik vil ikke kommentere hvorvidt UD akter å engasjere seg aktivt i saken med de fem dødsdømte palestinerne.

Men etter det Dagbladet.no erfarer, har norske myndigheter ingen umiddelbare planer om dette. Den svært spente situasjonen i de okkuperte områdene på Vestbredden og i Gaza, gjør at de dødsdømte risikerer å havne i verdenssamfunnets glemmebok.

- Vi følger situasjonen i Midtøsten nøye, og tar prinsipielt avstand fra enhver form for dødsstraff, sier UDs pressetalsmann.

RELATERTE LENKER:

Ingen ankemuligheter

Både norske myndigheter, og palestinske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har tidligere kritisert de palestinske militærdomstolene. Det er uvisst hvilken rettergang de fem dødsdømte har fått. Det vet heller ikke lederen for den palestinske generaldelegasjonen i Norge, Omar Kitmitto, som hevder det i øyeblikket er svært vanskelig å få offisiell informasjon ut av selvstyreområdene på grunn av de israelske militæraksjonene.

Ifølge Kristin Heinrich i Amnesty er det imidlertid standard prosedyre for militærdomstolene at tiltalte dømmes av en militær dommer, de representeres av en offentlig oppnevnt militæradvokat, og den dømte har ingen muligheter til å anke. Dette er i strid med FNs prinsipper om rettsvern for personer som risikerer å dødsstraff.

- Som amerikanske militærdomstoler

- I prinsippet kan man trekke paralleller mellom disse militærdomstolene og de amerikanske militærtribunalene. De er i strid med grunnleggende rettsprinsipper uansett hvor de opptrer, sier direktør Nils Butenschøn ved Institutt for Menneskerettigheter til Dagbladet.no.

- Dette er en form for selvjustis, og de tiltalte får ikke tilstrekkelig rettsgaranti.

Amnesty International har lenge uttrykt «ekstrem bekymring» når det gjelder lynsjing av palestinere anklaget for å samarbeide med Israels hemmelige tjenester i okkuperte områder.

- Men slike overgrep unnskylder ikke israelernes brudd på menneskerettighetene i de okkuperte områdene, sier Amnesty International på sine nettsider.

Organisasjonen har tidligere satt i gang en aksjon rettet mot israelske myndigheter, etter rapporter om grove brudd på palestinernes rettigheter, og at palestinsk helsepersonell ikke får utføre jobben sin.

- Handlinger av hevn og gjengjeldelse bringer bare med seg nød og usikkerhet. Israel må vedgå at respekt for grunnleggende menneskerettigheter både er en folkerettslig forpliktelse og veien ut av voldsspiralen, hevder Amnesty.

- Spesielt under slike forhold som det er i Midtøsten nå, er det viktig at alle parter opprettholder respekten for grunnleggende menneskerettigheter, avslutter Nils Butenschøn.