- Aktiv dødshjelp er lovlig

Norsk straffelov åpner for å godta aktiv dødshjelp. Dette hevder universitetsstipendiat Kjell V. Andorsen i en fersk juridisk doktoravhandling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det jeg hevder, er at straffeloven åpner for å godta aktiv dødshjelp. Hvorvidt man av av etiske og moralske hensyn bør godta det, tar jeg ikke stilling til. Men det er ingen ting, verken i lovens forarbeider eller andre steder, som er til hinder for at nødrettsbestemmelsen kan brukes også i disse tilfellene, sier Andorsen til Aftenposten.

Spørsmålet er aktuelt i forbindelse med ankesaken mot legen Christian Sandsdalen, som starter i Borgarting lagmannsrett mandag.

Synet til universitetsstipendiat Kjell V. Andorsen går på tvers av det som hittil har vært rådende oppfatning blant jurister, blant dem nestor i norsk strafferett, Johs. Andenæs. Oppsiktsvekkende nok avviser likevel ikke Andenæs uten videre Andorsens konklusjoner.

- Jeg har lest Andorsens avhandling og synes han argumentere godt for sitt syn. I min lærebok har jeg ikke gått nærmere inn på problemstillingen i forhold til nødrettsbestemmelsen, utover å slå fast at vi har en spesiell bestemmelse om medlidenhetsdrap som gir adgang til nedsatt straff, men ikke til frifinnelse, sier Johs. Andenæs til Aftenposten.

(ntb)

Argumenterer godt - Jeg har lest Andorsens avhandling og synes han argumentere godt for sitt syn, sier jusprofessor Johs. Andenæs.