Aktiv dødshjelp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frp’s vedtak om å gå inn for aktiv dødshjelp i bestemte situasjoner har muligens én god side: Det skaper debatt og opplysning om et tema som de færreste befatter seg med til daglig. I debatten etter landsmøtet har vi igjen fått fastslått at tillitsvalgte norske leger enstemmig går imot en slik praksis. De mener det strider mot grunnfestet og gjennomdrøftet legeetikk. Likeledes har vi forstått at det er opplevelsen av å være en byrde for omgivelsene som ofte utløser et ønske om hjelp til å avslutte livet. Det er altså ikke bare spørsmål om enkeltmenneskets frie vilje og rett til å bestemme over eget liv og egen død.

En lovfestet adgang til dødshjelp kan legge stein til byrden for dem det gjelder. Det kan bidra til holdningsendringer i samfunnet om at ikke alle har livets rett. Dessuten vil det oppstå strid om hvem som skal få aktiv dødshjelp, hvem som skal kunne gi den, om adgangen skal kunne utvides. Vi vil flytte spørsmål om retten til liv og død inn i rettssalene. Ønsker vi det?

I et slikt perspektiv er det urovekkende at så mange som 70 prosent av de spurte i en meningsmåling sier seg enige i at en døende pasient skal kunne få utskrevet en dødelig dose medisin for å kunne begå selvmord. Et nesten like stort flertall, 63 prosent, sier ja til at legen bør kunne sette en dødelig injeksjon hvis pasienten selv ber om dette. Opinionen ser altså ut til å være i favør av assistert dødshjelp. I den sammenheng er det viktig å minne om at det ikke er representative utvalg av pasienter og pårørende i en relevant situasjon som blir spurt i slike meningsmålinger. Det er folket, hvorav den overveldende majoritet er fjernt fra problemstillingen. Frp inntar nok en gang et standpunkt i favør av et tilsynelatende stort, men ureflektert flertall, som er blitt forelagt en rekke premisser i spørsmålene de blir stilt før de avgir svar. Spørsmålet om aktiv dødshjelp er komplekst og vanskelig. Det trenger en grundig etisk debatt og refleksjon. Enkle politiske vedtak på et partilandsmøte er ikke tilstrekkelig.