PARTENE: Forsvarer Cecilie Nakstad og aktor Erik Førde. FOTO: Ørn E. Borgen / AFTENPOSTEN / NTB scanpix
PARTENE: Forsvarer Cecilie Nakstad og aktor Erik Førde. FOTO: Ørn E. Borgen / AFTENPOSTEN / NTB scanpixVis mer

Aktor ber juryen vurdere drapstiltalt 16-åring tilregnelig: - Vi kan ikke si at det vi ikke forstår er psykose

Advokaten mener 16-åringen må regnes som utilregnelig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Påtalemyndigheten mener 16-åringen som er tiltalt for å ha drept Anna Kristin Gillebo Backlund, er tilregnelig og ber juryen i lagmannsretten om å vurdere henne som det.

Det var skarpe motsetninger mellom partene den siste dagen av rettssaken i Borgarting lagmannsrett. Aktor Erik Førde har konkludert med at den tiltalte jenta var tilregnelig da hun som 15-åring drepte miljøterapeuten i 2014, og han ba juryen komme til samme konklusjon. Jentas forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, ba derimot lagretten treffe motsatt konklusjon.

Begge parter bruker de samme psykiatrisk sakkyndige som støtte for sine vurderinger, men tolket det som var blitt lagt fram i retten helt ulikt.

Aktor: Drepte med overlegg

Etter nesten tre uker i retten har det vært knyttet spenning til om påtalemyndigheten på nytt ville be domstolen om å kjenne jenta skyldig i drapet på den 30 år gamle nattevakten i oktober 2014. Ankesaken har stort sett dreid seg om hvorvidt den psykisk syke jenta forsto hva hun gjorde eller om hun var psykotisk da hun først kvalte og senere stakk Backlund 21 ganger med kniv.

- Påtalemyndigheten er av den oppfatning at den tiltalte var tilregnelig på drapstidspunktet. Vi har jobbet med dette standpunktet for å finne det rette, sa Førde til juryen da han holdt sin prosedyre.

- Jeg gir dere det rådet at dere skal svare ja på spørsmål 1, altså om hun er skyldig, det er det som er å være tilregnelig, at hun har evne til å bære skyld, fortsatte Førde som også ba juryen om å avsi kjennelse om at drapet hadde skjedd med overlegg.

Ingen fare

Forsvareren på sin side understreket at konsekvensen av å frifinne jenta for drap, ikke ville innebære en fare for samfunnet.

- Hvis dere svarer nei på spørsmålet om skyld, så vil hun bli dømt til noe som heter tvungent psykisk helsevern og vil bli innlagt på sykehus hvor hun blir behandlet, sa advokat Cecilie Nakstad til juryen.

I motsetning til påtalemyndigheten mener forsvareren at psykose er den direkte årsaken til at 16-åringen begikk drap. Hun gjentok flere ganger at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden og at juryen må føle seg helt sikker før den avgjør spørsmålet om 16-åringen kan ha forstått at hun ville drepe.

- Hvis dere mener, etter å ha hørt bevisene, at dere er i tvil om tiltalte var psykotisk på gjerningsøyeblikket, så må dere svare nei på spørsmålet om skyld, sa Nakstad.

- Hvis vi forklarer alt vi ikke forstår med galskap, så ville det vært greit. Men det er ikke sånn, det finnes andre forklaringsmodeller. Vi kan ikke si at det vi ikke forstår er psykose, da gjør vi det altfor enkelt for oss, svarte Førde på forsvarerens prosedyre.

Skilte på sakkyndige

Mange psykologer, psykiatere og andre behandlere har vurdert den tiltalte jenta, men statsadvokaten trakk et skarpt skille mellom dem som faktisk har truffet jenta personlig og dem som ikke har gjort det.

Forsvarerne Cecilie Nakstad og Marianne Darre Næss ba om at psykologspesialist Kjersti Karlsen skulle bli rettsoppnevnt sakkyndig før ankesaken skulle starte, men fikk avslag av domstolen. I stedet aksepterte eksperten på psykose blant barn og unge under tvil å ta rollen som privat sakkyndig.

Hun møtte aldri den tiltalte i jenta i fengselet eller på sykehuset hvor hun i dag er tvangsinnlagt, men avga sin innstilling om at jenta trolig har en psykose på bakgrunn av de omtrent 6.000 sidene som utgjør 16-åringens journaldokumenter i dag.

(NTB)