I RETTEN: En mann er i Oslo tingrett tirsdag tiltalt for drap eller medvirkning til drap på anslagsvis 2000 mennesker i Rwanda i 1994. Drapene var ifølge tiltalen en del av folkemordet i Rwanda hvor et sted mellom 500 000 og 1 000 000 mennesker døde. Her er Marit Formo (f.v.), politiadvokat ved Kripos, etterforsker Sigurd Moe (t.v.) og Petter Mandt, statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet i rettslokalet. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix
I RETTEN: En mann er i Oslo tingrett tirsdag tiltalt for drap eller medvirkning til drap på anslagsvis 2000 mennesker i Rwanda i 1994. Drapene var ifølge tiltalen en del av folkemordet i Rwanda hvor et sted mellom 500 000 og 1 000 000 mennesker døde. Her er Marit Formo (f.v.), politiadvokat ved Kripos, etterforsker Sigurd Moe (t.v.) og Petter Mandt, statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet i rettslokalet. Foto: Erlend Aas / NTB ScanpixVis mer

Aktor ber om 21 års fengsel for massedrapstiltalt rwander

Står tiltalt for å ha medvirket til overlagt drap på 2000 mennesker under folkemordet i 1994.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

 Statsadvokatene Petter Mandt og Marit Formo brukte hele dagen i retten mandag på å begrunne hvorfor 47-åringen er skyldig etter tiltalen og forklare hvorfor han bør idømmes 21 års fengsel, som er øverste strafferamme for lovbruddene tiltalen omfatter.

De to statsadvokatene mener de har bevist at tiltalte er skyldig på samtlige tiltalepunkter. Og de avviser at rettssaken har avdekket formildende omstendigheter av en tyngde som gjør det mulig for retten å fravike maksimumsstraffen på 21 år.

- Særdeles skjerpende - Derimot foreligger det en rekke skjerpende omstendigheter. Og samlet sett er det ikke tvil om at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, sa statsadvokat Marit Formo.

Dersom rwanderen hadde vært tiltalt etter folkemordparagrafen i straffeloven, kunne påtalemyndigheten teoretisk ha lagt ned påstand om 30 års fengsel.

Men folkemordparagrafen trådte først i kraft i mars 2008. Påtalemyndigheten har ikke kunnet bruke denne paragrafen i Rwanda-saken, fordi Høyesterett har slått fast at lovbestemmelsen ikke kan gis tilbakevirkende kraft.

- Men det at drapene skjedde som ledd i et folkemord, bør retten legge til grunn i skjerpende retning, sa Formo, som viste til at Høyestrett ganske nylig har sagt det samme.

Og dette poenget, at drapene skjedde som ledd i et folkemord, underbygger også argumentene for at tiltalte ikke kan få lavere straff en 21 års fengsel, sa hun.

Medvirket Tiltalte utførte ifølge statsadvokatene ingen drap egenhendig, men han spilte en rolle som mellomleder i planleggingen av drap lokalt og medvirket til dem på flere måter, både praktisk og psykisk. Han var del av et stort apparat som ble organisert for å drepe tutsier.

- Og handlinger som begås organisert, er farligere en handlinger som begås på egen hånd. Også dette trekker i skjerpende retning når straffen skal utmåles, sa statsadvokat Formo.

Selve måten drapene ble begått på, veier også tungt i skjerpende retning når straffen skal bestemmes, mener hun.

- Drapene ble gjennomført på en ubegripelige brutal måte. De som ble skutt, var heldige. Resten ble hakket i hjel med macheter, hakker og kniver. De ble i realiteten torturert til døde, gamle som spedbarn, kvinner som menn, sa Formo.

Ingen formildende omstendigheter Både statsadvokat Petter Mandt og Marit Formo argumenterte sterkt mot at retten skal gi strafferabatt for at tiltalte, som var og er gift med en tutsikvinne, ifølge vitneprov har reddet mange tutsiers liv.

De to statsadvokatene bestrider ikke at tiltalte har reddet livet til mange tutsier, men understreker at personene han reddet, var familie, venner og families familie.

Andre tutsier reddet han ikke fra døden.

Domstoler i ulike europeiske land har tillagt slike redningsaksjonene ulik vekt, ifølge Formo.

Også ved spesialdomstolen for folkemordet i Rwanda (ICTR), har rettspraksis endret seg over tid, ifølge statsadvokaten.

Bortsett fra de fem første sakene, skal ingen folkemordtiltalt etter 2007 ha oppnådd strafferabatt av ICTR fordi de har reddet enkeltpersoner fra folkegruppen tutsi fra å bli likvidert av hutumilitsen Interahamwe.

- Hvis retten velger å tillegge det betydning at tiltalte har reddet tutsier fra å bli drept, så må det være en svært begrenset betydning. Det kvalifiserer ikke til senket straff, sa statsadvokat Marit Formo.

Rettssaken avsluttes onsdag. Da holder tiltaltes forsvarer, Harald Stabell, sin prosedyre.

(NTB)