Aktoratet er i sterk tvil om Breivik

Men det er også grunn til tvil om tvilen.

MANGE SPØRSMÅL: Statsadvokat Inga Bejer Engh og Svein Holden på pressekonferansen etter at de holdt sin prosedyre i rettssal 250 i dag.
Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
MANGE SPØRSMÅL: Statsadvokat Inga Bejer Engh og Svein Holden på pressekonferansen etter at de holdt sin prosedyre i rettssal 250 i dag. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aktoratet er i tvil om Breivik er tilregnelig. Det er derfor de mener han bør vurderes som utilregnelig. Selv om de er i tvil om at han er det.

Tvilen kommer fra ett hold: Husby og Sørheims psykiatriske vurdering. Den vurderingen støttes igjen, på et vis, fra rettsmedisinsk kommisjon. Kommisjonen hadde som kjent ikke vesentlige bemerkninger.

Annen tvil om Breiviks tilregnelighet har retten knapt hørt. Andre fagfolk som har møtt eller observert Breivik har ikke sett tegn på psykose. Tvil er det derimot om Husby og Sørheims rapport: Flere godt kvalifiserte vitner har stilt spørsmål ved Husby og Sørheims premisser og diagnostikk.

Aktor Holden var da heller ikke fornøyd med den rapporten han begrunnet sin tvil med. Husby og Sørheim mente Breivik bruk av neologismer var et tegn på psykose. Men de kunne diskutert det funnet bedre. De mente Breivik trodde han kunne lese andres tanker. Det kunne de diskutert bedre. De mente Breivik hadde problemer med å skille mellom «jeg» og «vi». Diskusjonen kunne vært bedre. Holden er betenkt over alt Husby og Sørheim har karakterisert som paranoide vrangforestillinger.

Det var kort og godt tvil om aktoratets grunn til tvil. Det er bevis som klart trekker i retning av at Breivik er tilregnelig, slo Holden fast.

Tvil, og deretter tvil om tvil: I dag flyttet aktor vurderingen om tilregnelighet over på dommernes bord. Det var en prosedyre som i all sin tvil klart åpnet for at dommerne kunne komme til at Brevik likevel måtte anses for tilregnelig.

Til grunn for tvilen lå Husby og Sørheims kjernevurdering: Breivik mener han skal berge oss alle fra undergang i en kamp mellom det gode og det onde. I denne kampen har han et ansvar og et kall om å bestemme hvem som skal leve eller dø. Ansvaret er forankret i en overordnet posisjon i en ikke-eksisterende organisasjon. Dette mente de to var kjernen i Breiviks grandiose vrangforestilling.

Holden argumenterte for at dette var Husby og Sørheim kliniske skjønn og derfor var en  oppsummering av en helhetsvurdering. Men samtidig stiller Holden jo også selv spørsmål ved en rekke elementer i den helhetsvurderingen. Aktoratet er ikke bare i tvil om Breviks tilregnelighet.  De er også i tvil om beviskraften i Husby og Sørheims rapport.

En alternativ tolkning er at Breivik i stedet er en skakkjørt ideologisk basert terrorist med sterkt behov for å oppleve seg som stor, en drapsmann som lyver på seg en organisasjonstilknytning for å spre frykt eller redde ansikt. Personlighetsforstyrret, men i kontroll over egne handlinger. Syk, men tilregnelig.

Den som hørte aktor Holden skulle ikke tro at retten har mottatt to separate psykiatriske rapporter med like stor beviskraft. Han snakket, støttet seg til og kritiserte Husby og Sørheims rapport, men nevnte nesten ikke Aspaas og Tørrissens rapport. Det skyldtes at alt egentlig kommer ned til tvilen: Det er Husby og Sørheims rapport som skaper tvil om Breviks tilregnelighet.  Ikke den andre.

Nå har dommerne fått all aktoratets tvil grundig presentert. Hvis de i tillegg selv har ytterligere tvil på det Husby og Sørheim legger til grunn, og mener å se klarte bedre forklaringer på Breviks oppførsel kan de fortsatt finne Breivik tilregnelig.

Det ga Holden og Enghs prosedyre godt rom for. Aktor Engh hevdet i prosedyren selv at  Breviks handlinger overgikk det vi trodde var mulig av utspekulert ondskap. Men kan virkelig ondskap, utspekulert ondskap, utføres av en utilregnelig, alvorlig syk mann uten realistisk virkelighetsoppfatning?

Det er ikke rart aktorene er i tvil. I morgen er det forsvarets tur. De vil neppe uttrykke tvil. De vil ha sin klient dømt til lovens strengeste straff. Som tilregnelig.