- Aktuelt å øke elprisen for hytter

Olje- og energiminister Marit Arnstad kan tenke seg å øke elprisen for hytteeiere. Det kan bety mindre forbruk av elkraft og mer bruk av fornybare energikilder, tror hun.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er naturlig å undersøke om økningen i strømforbruk i fritidsboliger er av en slik karakter at vi må prise dette forbruket høyere, sier Arnstad.

Hennes departement jobber allerede med et toprissystem etter normalforbruk og merforbruk av strøm. Dette er en oppfølging av budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene i fjor høst. Saken skal legges fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Hun vil også vurdere å kreve at oppvarming til hyttefelt skal bli vannbåren, dvs. at oppvarming skjer via vannrør og ikke panelovn. Det er allerede et krav at nye statlige bygg skal varmes opp på denne måten.

- Høyere strømpriser for fritidsboliger kan dermed stimulere til mer bruk av fornybare energikilder, sier Arnstad.

- En femdobling av hyttestrømmen ville vært rettferdig, sier styreleder Øystein Dahle i Den Norske Turistforening.

- Kraftig prisøkning er et logisk virkemiddel når vi har problemer med å skaffe elektrisk kraft. Skal man klare å demme opp, må man ta i så det monner, sier han.

- Vi vil se på mulighetene for en større grad av differensiering enn det som er praksis i dag, opplyser seksjonssjef Jon Sagen i NVE.

- Vi hevder at fastleddet må være lavere for hytter enn fastboende, men vi aksepterer samme forbrukspris, sier juridisk rådgiver Gunnar Svendsen i Norsk Hytteforbund.