Akupunktur gir færre tilbakefall

Standardisert akupunkturbehandling er en trygg og effektiv behandlingsmetode for personer med akutte ryggplager. Og denne behandlingsformen gir færre tilbakefall.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge Tidsskrift for Den norske lægeforening er det foretatt en studie av behandling av akutt lumbago (rygglidelse) med henholdsvis akupunktur og smertestillende medikamenter. I tillegg til at akupunktur kommer godt ut på kort sikt, er det funnet store forskjeller mellom gruppene når det gjelder frekvens av tilbakefall.

I en 18 måneders oppfølgingstid er det registrert at antall tilbakefall i medikamentgruppen er nesten tre ganger høyere enn i akupunkturgruppen.

Etter et år fant man i undersøkelsen fortsatt like mange tilbakefall i medikamentgruppen. Av dette slutter artikkelens forfattere at akupunktur kan ha en langtidseffekt og en tilbakefallsforebyggende effekt. Man har klinisk erfaring for en slik mulig langtidseffekt av akupunktur også ved andre lidelser som for eksempel migrene og hodepine.

Diagnosen akutt lumbago er en av de mest vanlige årsakene til at folk oppsøker leger i allmennpraksis, og vel 5 prosent av den voksne befolkningen vil hvert år søke lege for ryggplager.

De samfunnsmessige omkostningene er store. Ryggsmerter er den største enkeltdiagnose for trygdeutbetalinger, og utgjør 15 prosent av alle langtidssykemeldinger og 10 prosent av alle som blir uførepensjonert, går det fram av artikkelen.

Geir Kittang ved Kinn legekontor og Trond Melvær ved Kinn Fysioterapi, begge i Florø, og Anders Bærheim ved Universitetet i Bergen satte seg fore å undersøke kort- og langtidseffekten ved behandling med henholdsvis akupunktur og smertestillende tabletter. 60 pasienter av begge kjønn fra 18 til 67 år ble rekruttert fra legekontorene i Florø og Kinn, og delt i to behandlingsgrupper. Frafallet var tre personer i løpet av undersøkelsen.

Pasientene som ble behandlet med akupunktur fikk fire standardiserte akupunkturbehandlinger i løpet av to uker. Pasientene som ble testet med smertestillende tabletter brukte dem daglig i ti dager. Effekten ble observert i seks måneder og i ytterligere 12 måneder av hensyn til tilbakefall og sykemeldinger.

Det var ingen forskjell i smerte eller stivhet i selve behandlingsperioden og heller ikke i den seks måneder lange oppfølgingen. Men pasienter som fikk akupunktur, brukte imidlertid mindre smertestillende medisiner enn den andre gruppen etter behandlingsstart, og akupunkturgruppen rapporterte altså om færre nye ryggepisoder i løpet av 12 måneders oppfølging.

Det ble funnet store forskjeller mellom de to behandlingsgruppene når det gjelder frekvens av bivirkninger etter første og andre behandlingsuke. Problemer knyttet til fordøyelsen forekom bare i tablettgruppen. I akupunkturgruppen fikk noen få pasienter økt tretthet, mens et par andre fikk mer energi.

Ingen av pasientene gikk ut av studien som følge av bivirkninger. (NTB)