Akutt legekrise ved ett av tre norske sykehjem

Eldre på sykehjem blir stadig dårligere, men får stadig mindre legehjelp. Fylkeslegenes tilsyn ved 31 norske sykehjem hittil i år viser at ett av tre ikke har tilfredsstillende legetilbud til sine beboere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hele 40 prosent av oss kommer til dø på sykehjem. Likevel er faren overhengende for at vi ikke vil få den legehjelpen vi trenger og har krav på, den dagen vi må flytte på institusjon.

En gjennomgang av fylkeslegenes tilsyn ved 31 sykehjem i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Rogaland og Hedmark i år, viser at ett av tre sykehjem ikke har tilstrekkelig legedekning.

En rapport fra Statens helsetilsyn i 1999 bekrefter at problemet er gjennomgående over hele landet.

Legene er på sykehjemmene for få timer per uke.

Det er for mange pasienter per lege.

Legene mangler kontor og undersøkelsesrom.

Det foretas ingen årlig kontroll av langtidspasienter.

Legene deltar sjelden på inntaksmøtene før pasientene legges inn.

Mange sykehjem mangler ordning med vikar i ferier og høytider.

Legene deltar sjelden i kvalitetsarbeidet ved hjemmene.

Utydelige lover

Den grelle sannheten overrasker ikke fylkeslege Gerd Ersdal i Troms.

- Problemstillingen er velkjent. Det er særlig kommuner som har problemer med ustabile primærlegetjenester, som også svikter når det gjelder legetilsynet ved sykehjemmene, sier Ersdal til Dagbladet. Hun mener løsningen er å få nok stabile leger.

- Vi får ikke et forsvarlig tilbud uten leger som kjenner pasientene og rutinene ved sykehjemmene, sier Ersdal.

Fylkeslege Petter Øgar i Sogn og Fjordane mener lovkravene er for utydelige.

- Det eneste som står i klartekst, er at beboerne skal ha en årlig legesjekk, og at de ellers skal få dekket grunnleggende behov for medisinsk undersøkelse og behandling. Det gjør det ofte vanskelig å fastslå lovbruddene, sier Øgar.

Selv om Naustdal sykehjem er ett av sykehjemmene i hans fylke som har for dårlig legedekning, vil han ikke si at den er uforsvarlig.

- Det forekommer svikt og gråsoner. Hvis alt skal bli så bra som vi ønsker, er det derimot helt klart behov for flere legeressurser, sier Øgar.

Kritiske leger

Den norske lægeforenings statusrapport «Når du blir gammel og ingen vil ha deg...» fra i fjor, viser at sykehjemslegene selv mener det er behov for å øke legetimetallet ved norske sykehjem med 25%.

Dette tilsvarer ca. 50 flere legeårsverk til offentlig legearbeid i kommunene.

Årsaken er at flere eldre, mer behandlingskrevende, kompliserte sykdommer og kortere liggetid på sykehusene har ført til at sykehjemmene må drive stadig mer aktiv utredning og behandling.

- Beboerne har aldri har vært så syke og hatt behov for mer oppfølging enn i dag. Dessverre følger ikke bemanningen, verken når det gjelder leger, sykepleiere eller hjelpepleiere, denne utviklingen, sier president Hans Kristian Bakke i Den norske lægeforening.

De sykeste av de svakeste blir mest skadelidende.

- Stabilt og tilstrekkelig legetilsyn er nødvendig både for forsvarlig medikamenthåndtering, rett diagnostisering, riktig vurdering av behandlingen, og dokumentasjon på eventuelle endringer i sykdomsbildet til beboerne. Altfor mange kommuner tar ikke sitt ansvar alvorlig nok, mener Bakke.

Lavstatusmedisin

Fylkeslege Petter Øgar i Sogn og Fjordane mener mange leger ikke ønsker å jobbe ved sykehjem fordi det er lavstatusmedisin og ikke lukrativt nok. Bakke avviser dette.

- Fastlegene tjener like mye om de jobber på sykehjem eller helsestasjon. Hvis noen leger oppfatter dette som lavstatusarbeid, skyldes det i så fall i størst grad vanskeligheter på grunn av for lavt timetall, for dårlig utstyr og for dårlige lokaler til å kunne gjøre en skikkelig jobb - og ikke fagområdet, mener han.

<B>FORTVILER:</B> Både avdelingsykepleier Anne Borgersen Skaug og beboer Evelyn Gulliksen (86) fortviler over det dårlige legetilsynet ved Bekkelagshjemmet.