Alarm, leger jukser

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rikstrygdeverket har avslørt at rundt tjue prosent av både fastleger og spesialister lurer pasientene og tar overpris ved legebesøk. Enkelte leger kan tjene opptil 200000 kroner i året på ulovlige egenandeler. Nå rykker både trygdedirektøren og helsedirektøren ut og advarer folk mot svindelen. Statens helsetilsyn er også koplet inn for å finne fram til sanksjonsmuligheter. Leger som fortsetter å ta overpris kan risikere å miste den offentlige refusjonsandelen. Hver femte pasient betaler for mye, viser det seg, og neste uke vil alle fastleger motta en skriftlig advarsel fra trygdedirektøren.

Det er ikke mer enn ventet at helsemyndighetene slår neven kraftig i bordet etter slike avsløringer. Årlig betaler vi seks milliarder kroner over trygdebudsjettet for å få rimelige legetjenester, i tillegg til store kommunale tilskudd. Legeforeningen tar kritikken alvorlig og lover bot og bedring dersom legene bevisst bryter egenandelsbestemmelsene og ikke bare har gått vill i regelverket. Vi får derfor sette vår lit til at foreningens medlemmer, som visstnok skal tilhøre de skoleflinke blant oss, i løpet av helga klarer å sette seg inn i takstavtalen som er inngått mellom Legeforeningen, staten og Kommunenes Sentralforbund. Etterpå kan de slå prislista opp på veggen på venteværelset.

Helsedirektør Lars E. Hanssen er selvfølgelig opprørt over det han mener er et bevisst misbruk av takstsystemet, og oppfordrer pasientene til å melde fra til trygdekontoret dersom man må betale for mye. Det må han gjerne gjøre, bare han ikke pålegger pasienten et ansvar som er Helsetilsynets. I forholdet mellom pasient og lege er tillit, sårbarhet og avhengighet skjøre størrelser som ikke alltid er egnet til å tåle påkjenningen hvis pasienten skal settes til å overvåke legens økonomiske moral.

Noen av oss vil ikke ha problemer med å melde fra og skifte fastlege hvis vi oppdager at legen lurer oss. Andre vil av gode grunner bare ha helsefaglige prioriteringer i forholdet til sin lege. Uansett er det Helsetilsynet som ifølge loven skal være kontrollinstans og overvåke at takstavtalen overholdes. Jevnlige stikkprøver bør ha samme effekt som når Mattilsynet avslører brodne kar i andre leirer.