Alarm!

Kvinner som trues av sine eksmenn, vitner i tøffe kriminalsaker og politifolk som utsettes for alvorlige trusler - stadig flere bruker voldsalarm for å føle seg trygge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I fjor hadde 987 personer voldsalarm her i landet. Bare i løpet av januar i år er 95 nye personer blitt tildelt voldsalarm.

I en bombesikker bunkers på Ulven i Oslo registreres og lagres alle utløste voldsalarmer.

- Jeg har vært med siden starten og ser en rivende utvikling i bruk av voldsalarmer. Den siste tidas fokus i media på familietragedier merkes straks i form av økt etterspørsel etter alarmer, sier prosjektleder Duncan Howard Balcon i Voldsalarmtjenesten hos Falken. Det er dette alarmselskapet som på vegne av Justisdepartementet opererer de statlige voldsalarmene.

Mest i Oslo

Ved utgangen av 2002 var det 84 flere utplasserte alarmer enn året før. Oslo politidistrikt hadde flest utplasserte voldsalarmer med 134. På andre plass følger Agder med 81.

Til sammenlikning ble det i 1998 registrert beskjedne 280 voldsutsatte med en statlig voldsalarm. Totalt har 3133 mennesker hatt en voldsalarm for kortere eller lengre tid siden starten sommeren 1997.

- En eksplosjon i antallet voldsalarmer. Det er politiet som avgjør hvem som får, men vi garanterer at alarmen er operativ innen 24 timer etter at vi har fått bekreftelsen, sier Duncan Howard Balcon.

Det er til alarmsentralen hos Falken i Oslo alle utløste voldsalarmer fra hele landet kommer. Når alarmen er aktivisert overføres lyden fra boligen direkte via vedkommendes telefonlinje og det aktuelle politidistriktet varsles omgående. Alarmoperatøren avlytter linjen og orienterer politiet fortløpende om hva som skjer hos den voldsutsatte. Alt tas opp og lagres.

12-årig bruker

- I 2002 var det hele 872 kvinner og 115 menn som ble tildelt en voldsalarm. Gjennomsnittsalderen til kvinnene var 36,1 år, mot mennenes 41,5 år. Den eldste kvinnelige brukeren var 82 år. Fjorårets eldste mann var 76 år, men i 1999 var en mann på 86 år voldsalarmbruker. Den yngste med voldsalarm noensinne var en 12-åring i 2001, forklarer Duncan Howard Balcon.

Den tidligere politimannen fra England fører statistikken selv og rapporterer hver 6. måned til Justisdepartementet.

- Nå sier Justisdepartementet at politiet skal overta tjenesten innen utgangen av 2003. Det er jeg glad for med den veksten som nå skjer, innrømmer 65-åringen.