Alarmerende økning i antall familievoldssaker

Politiet og hjelpeapparatet for øvrig har registrert en sterk økning i tallet på voldssaker i nære relasjoner i løpet av de fire siste årene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser tall fra en ny måling som er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justisdepartementet.

Målingen viser at politi og hjelpeapparat i løpet av måleuken registrerte 2.128 henvendelser. Det tilsvarende tallet for 2008 var 1.357 henvendelser. I 85 prosent av henvendelsene var voldsutøveren en mann.

- Resultatene gir oss en viktig indikator på situasjonen rundt omkring i landet fra de instanser som daglig møter utfordringer knyttet til vold i nære relasjoner, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

Voldsmålingen er den fjerde i sitt slag og ble gjennomført fra 18. til 26. september i år. I alt 908 barn var berørt i løpet av måleuken. Over 42 prosent av dem var under 17 år. De fleste var under 14 år og mange av dem under skolealder.

Målingen omfatter alle landets krisesentre, politidistrikt, familierådgivningskontor, rådgivningskontor for kriminalitetsofre, overgrepsmottak ved legevakter, vern for eldre-kontor, barneverntjenester og barnevernvakter og sosialkontor.

Ifølge en rapport departementet har bestilt fra Vista Analyse er den samfunnsøkonomiske kostnaden av volden på mellom 4,5 og 6 milliarder kroner i året.

(NTB)