Alarmerende om psykiatri

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • NRK har funnet ut at opptrappingsmidlene til psykiatrien forsvinner i økte driftsutgifter. Henvendelser til alle landets psykiatrienheter viser at de fleste foretakene enten får det samme beløpet eller mindre enn i fjor. Prinsippet bak psykiatrireformen som skal gå fram til 2008, og som skal koste 24 milliarder, er som kjent å bygge ned de sentrale institusjonene til fordel for distriktspsykiatriske sentra. Det er den kommunale omsorgen, midler til bolig og hjemmebaserte tjenester som skal overta for hospitaliseringen. Samtidig avsløres det hvert eneste år at parallelt med opptrappingsplanen pågår det en nedbemanning i den behandlingsorienterte delen av systemet, kutt i sengeposter regionalt og kapasitetssvikt i akuttpsykiatrien. Det særskilte satsingsområdet, barne- og ungdomspsykiatrien, lever også i kontinuerlig frykt for nedskjæringer.
  • Helseminister Dagfinn Høybråten har utfordret kritikken retorisk med spørsmålet «Har dere sett noen som har satset mer på psykiatrien enn meg?». Til det svarer vi at før vi kårer Høybråten til norgesmester i noe som helst, etterlyser vi dokumentasjon på at opptrappingsplanen treffer brukerne. I løpet av våren kommer evalueringen som Rådet for psykisk helse har iverksatt under ledelse av tidligere statsråd Guri Ingebrigtsen. Allerede nå varsler Ingebrigtsen saftig kritikk. Og Helsedirektoratet har i et brev til departementet påpekt at opptrappingsplanen er for tilfeldig planlagt og ulikt fordelt i landet. Statens helsetilsyn påviste også i en nasjonal kartlegging av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten (2003) at mennesker med psykiske lidelser er den gruppa som mottar det dårligste tilbudet.
  • Det er muligens for tidlig å si noe bastant om hvorvidt omleggingen av helsetjenesten til fem regionale helseforetak har vært en belastning for psykiatrien. Det er grunn til å frykte at sykehusstyrene ikke skjermer psykiatritiltakene på bekostning av somatikken. Dette er alarmerende fordi de sykeste pasientene må klare seg med dårligst hjelp. I denne gruppa øker både selvmords- og drapsfrekvensen.