Albright tror på forhandlingsløsning i minesaken

Brussel (NTB-Per Christensen): USAs utenriksminister Madeleine Albright tror at minesaken kan løses gjennom forhandlinger. I et møte med utenriksminister Knut Vollebæk i dag ble ikke trusselen om å fjerne forhåndslagrene gjentatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vollebæk er selv forsiktig med å tolke dette i noen som helst retning, ei heller vil han spekulere i om det er ulike oppfatninger mellom Albright og den amerikanske forsvarsminister William Cohen.

- Vi hadde et konstruktivt møte, der vi begge la vekt på nødvendigheten av å finne en løsning i fellesskap. Albright var åpen for å snakke med oss om dette og visste at minene i forhåndslagrene var blitt en politisk sak i Norge, sier Vollebæk.

På NATOs forsvarsministermøte for to uker siden gjorde Cohen felles sak med den ytterliggående senatoren Jesse Helms som har krevd at de amerikanske forhåndslagrene i Trøndelag må trekkes ut, dersom Norge insisterer på at anti-personellminene skal bort.

Forhandlinger i januar

Norge skal ha en ny forhandlingsrunde med USA 14. januar i Oslo, men Vollebæk vil ikke gå i detaljer, bortsett fra å si at Norge søker en utfasingsperiode for de amerikanske minene.

- Jeg er fortsatt overbevist om at det lar seg gjøre å finne en ordning som sikrer at de amerikanske lagrene blir værende i Norge, samtidig som vi etterlever forpliktelsene som ligger i Ottawa-konvensjonen, sier han.

Vollebæk la til at Albright hadde vist en positiv holdning og at det ikke ble framsatt noe ultimatum fra hennes side. Derimot understreket hun USAs sterke engasjement for minerydding og ble enig med Vollebæk om et nært samarbeid på dette området i tiden framover.

Regjeringen vil til våren legge fram en odelstingsproposisjon om ratifisering av Ottawa-avtalen, og Vollebæk regner ikke med at dette arbeidet skal ta lang tid i Stortinget. Norge satser på å være et av de første landene som endelig godtar konvensjonen.