Aldri hatt fast jobb (utenfor politikken)

Til sammen har Norges tre siste statsministere bare to års yrkeserfaring. Én av ti norske toppolitikere har aldri hatt fast jobb utenfor politikken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FLERE POLITIKERE i det innerste maktsentrum har aldri hatt en annen arbeidsgiver enn velgerne, viser undersøkelser Dagbladet har gjort blant stortingsrepresentantene.

- Nei, jeg har aldri hatt noe yrke. Noen ganger har jeg tenkt at det kunne vært nyttig, men det har aldri vært et påtrengende savn. Jeg har jo en utdannelse, sier statsminister Kjell Magne Bondevik til Dagbladet.

VERKEN THORBJØRN Jagland eller Kjell Magne Bondevik har jobbet andre steder enn i regjeringskvartalet, på Stortinget eller på partikontor.

Jens Stoltenberg kan vise til to år i Statistisk sentralbyrå.

Også flere av de andre ledende politikerne kan vise til bare ett eller to år i vanlig jobb. Ifølge Kristin Halvorsens CV var hun sekretær i et advokatfirma 1984- 85. Ellers har det vært politikk.

Opplysninger fra «Politisk årbok» og Stortingets presentasjon på Internett, viser at:

 • 21 av 177 statsråder eller stortingsrepresentanter aldri har hatt fast jobb utenom politikk. (Sommerjobb, deltidsarbeid eller kortere engasjementer er ikke regnet som fast. Som politisk arbeid regnes også jobb i fagforeninger eller partiorganisasjoner.)
 • Det er oftest personer med lang politisk, men kort yrkeserfaring som sitter i de viktigste posisjonene.
 • Ytterligere 26 har bare jobbet kort tid utenfor politikken - fra ett til fem år. Mange av disse har hatt arbeid tett knyttet opp til politisk arbeid.

  - MINE FUNN BEKREFTER langt på vei Dagbladets undersøkelser, sier professor i statsvitenskap, Hanne Marthe Narud. Hun har gått igjennom data som viser at yrkessammensetningen på Stortinget har endret seg siden 1945.

  - 2001 er noe spesielt fordi mange unge da ble valgt inn. Men historisk sett er det en klar økning av stortingsrepresentanter som rekrutteres fra partipolitisk og organisatorisk arbeid. Det kan være problematisk om utviklingen fortsetter, sier Narud. Og utdyper:

  - Representantene skal representere folket. Hvordan skal en politiker kunne forholde seg til problemstillinger de selv mangler erfaring med?

  Professor Narud understreker at man foreløpig ikke har data som viser hvordan velgere faktisk forholder seg til dette, men sier:

  - I dag snakker vi mye om politikerforakt og velgerflukt. Som forsker vil jeg tro at en økning av representanter uten yrkeserfaring ikke vil motvirke tendensene. Velgerne kan oppfatte avstanden til de folkevalgte som stor.

  - JEG HAR HATT et fire måneders vikariat som personalkonsulent i Vardø kommune. Det er alt, ler Ap's Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Den tidligere finansministeren understreker at han aldri har følt at manglende yrkeserfaring har vært problematisk.

  - I det politiske liv er det viktig med ulik erfaring. Men hvis det var slik at du bare kunne diskutere fiskeripolitikk dersom du var fisker, ville det vært galt. Slik var det mer før. Det er fullt mulig å bære fram politiske synspunkter og strømninger uten egenerfaring, mener Ap-mannen.

  - Det er viktig at en politiker kan dekke et bredt spekter. For eksempel kan Karita Bekkemellem Orheim være Ap's utdanningspolitiske talsmann, selv om hun ikke har bakgrunn fra utdanningssektoren. Politikken i dag er slik at å nå fram til politiske resultater er mer avhengig av at man kan et politisk håndverk enn fagsektoren.

  STATSMINISTER BONDEVIK kan bare vise til få og korte vikariater som prest. Ellers har hele hans liv vært fylt med politikk. Også han mener mangfold blant representantene er viktig:

  - Jeg tror det er bra at ikke alle har det slik som meg. Det er viktig med ulike bakgrunner i politikken, og at noen har hatt et yrke. Partiene må passe på at det er en blanding blant dem de nominerer, sier Bondevik.

  For sin egen del mener Bondevik at hans politiske erfaringer kompenserer for manglende yrkesdeltakelse.

  - Jeg har reist rundt til utallige gårder, institusjoner og bedrifter. Etter hvert gir det betydelig erfaring fra det levende liv. Dessuten får jeg input fra arbeidslivet via familien min: Kona mi har jobbet i blant annet barnehage, skole og voksenopplæring, og jeg har to barn med ulike jobber.

  - Svekker politikere uten yrkeserfaring tilliten til politikere?

  - Hvis det ble dominerende at de aller fleste politikere bare hadde hatt politikken som bakgrunn, tror jeg det. Men ikke slik det er i dag.