INGEN STØTTE: KrFs partiledertrio får ikke støtte fra Ap eller Sp i kravet om å endre fastlegeforskriften. Nestleder Olaug Bollestad sier reaksjonene fra venstresiden gjør henne trist. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
INGEN STØTTE: KrFs partiledertrio får ikke støtte fra Ap eller Sp i kravet om å endre fastlegeforskriften. Nestleder Olaug Bollestad sier reaksjonene fra venstresiden gjør henne trist. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Krøll på tråden mellom KrF, Ap og Senterpartiet

Alene i spiralkrangel med Ap og Sp

KrF-nestleder Olaug Bollestad er skuffet over responsen fra Arbeiderpartiet etter Høyesteretts spiralnekt-dom. Men Senterpartiet vil heller ikke endre fastlegeforskriften.

Om få uker kan de tre partiene innlede regjeringsforhandlinger sammen for aller første gang i norsk historie.

Men allerede nå har en første mulig stridssak seilet opp.

For mens KrF mener fastlegeforskriften må endres slik at den enkelte lege av samvittighetsgrunner kan nekte å sette inn spiral, ønsker verken Ap eller Senterpartiet å endre regelverket.

KrFs nestleder Olaug Bollestad reagerer skarpt på at et forslag som hun mener styrker samvittighetsfriheten, avvises.

- For noen virker det som om toleranse er å tolerere syn man er enig i. Men det er ikke toleranse. Det er ikke et fritt demokrati. Toleranse er å tolerere syn vi er uenige i, sier Bollestad til Dagbladet.

Huitfeldt står på sitt

KrFs partiledertrio jublet på sosiale medier da Høyesterett torsdag avgjorde at oppsigelsen av den katolske fastlegen Katarzyna Jachimowicz var ugyldig. Hun mistet jobben som fastlege og kommunalt ansatt lege i 20 prosent stilling i Sauherad fordi hun reserverer seg mot å sette inn spiral på pasientene sine.

- Dommen må få konsekvenser for lovverket, derfor vil KrF ta initiativ til at det endres, skrev Bollestad på Facebook.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt ba på sin side helseminister Bent Høie (H) klargjøre at dommen ikke går utover kvinners rettigheter.

- Alle kvinner skal ha tilgang til prevensjon uansett hvilken fastlege de har og hvor de bor i landet. Dette er klargjort i fastlegeforskriften, fastholdt hun i en tekstmelding til Dagbladet.

Nå slår Bollestad, som selv vil at KrF skal inn i dagens regjering, tilbake mot Huitfeldt og Ap:

- Når Huitfeldt sier hun redd for at Høyesterett nå har utvidet samvittighetsfriheten og at helseministeren må ta grep for å innskrenke den, foreslår hun å innskrenke friheten og demokratiet, tordner Bollestad.

Men de skarpe uttalelsene får ikke Huitfeldt til å endre syn.

- Arbeiderpartiet er opptatt av at kvinners rett til nødvendig helsehjelp skal beskyttes, og vi mener dagens regelverk balanserer de ulike hensynene godt. Den ferske dommen vurderer en konkret arbeidsavtale og endrer ikke vårt syn, sier hun.

Ingen støtte

Når KrF-leder Knut Arild Hareide begrunner sitt ønske om å gå i regjering med Ap og Sp, viser han ofte til fellesskapet mellom KrF og Sp - også i verdispørsmål.

Men denne gang er det lite støtte å få fra Senterpartiet. Helsepolitisk talskvinne Kjersti Toppe avviser å endre fastlegeforskriften.

- Det er veldig viktig at alle pasienter, også kvinner, skal få sine pasientrettigheter oppfylt. En lege kan ikke nekte en pasient å få satt inn spiral. Derfor kan en ikke gi fastlegene en rett til slik reservasjon, sier hun til Dagbladet.

Toppe som selv er lege, kommer imidlertid KrF litt i møte.

- Personlig mener jeg at vi heller ikke trenger å forby kommuner å gjøre avtaler som innebærer å la legen følge sin overbevisning dersom det kan påvises at det ikke går ut over pasientens tilgang til tjenesten, sier Sp-representanten.

Hun understreker at dette ikke bør innføres som en rettighet for legene, men en mulighet.

- Vi skal være glade for å ha leger som gjør etiske refleksjoner rundt sin legegjerning, at vi har et helsevesen som også er verdibasert og ikke bare ser på pasienter som kunder, sier Toppe.

- Forståelig

Sp-representanten viser til at dommen tar utgangspunktet i at legen opplyste om egne holdninger til sprial da hun fikk jobben.

- Når hun siden blir oppsagt av samme årsak, er det forståelig at Høyesterett ga henne medhold i at oppsigelsen var grunnløs, sier Toppe.

Bollestad minner om feiden med venstresiden om reservasjonsretten for fastleger.

- Da KrF fikk gjennomslag for samvittighetsfriheten i samarbeidsavtalen i forrige periode, påpekte venstresiden at dette var et gufs fra fortida. Det gjorde meg trist da, og det gjør meg enda mer trist i dag at ingenting har endret seg. Et liberalt demokrati må sikre mindretallets rettigheter, ikke bare rettighetene til flertallet, sier Bollestad.

Skapte bølger

Det var i 2013 at KrF inngikk en særavtale med regjeringspartiene Høyre og Frp om å gi fastleger muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort.

Venstre sto utenfor avtalen, som skapte store protester landet rundt - ikke minst på kvinnedagen 8. mars året etter. Regjeringen skrinla til slutt forslaget og ble enig med KrF om at fastleger ikke lenger skal henvise til abort. I stedet skulle abortsøkende kvinner henvende seg direkte til sykehusene, noe som gjorde at hele grunnlaget for reservasjonsretten falt bort.

En ny fastlegeforskrift kom i 2015, som fastslår det at leger ikke har en reservasjonsrett, verken mot å vise kvinner til abort eller mot å sette inn spiral.

Men nå skaper dommen i Høyesterett nytt håp om endring i KrF.

- Det viktigste i dommen er at den anerkjenner legers rett til å reservere seg mot arbeidsoppgaver som kommer i alvorlig konflikt med egen samvittighet i liv/død-spørsmål. Det er en styrke ved et samfunn at vi har arbeidstakere, ikke minst leger, som tar sin egen overbevisning på alvor, sa Bollestad til Dagbladet fredag.

Mens Ap og Sp altså avviser å gjøre endringer i forskriften, holder Høyre døra på gløtt.

- Vi trenger tid på områ oss før vi som parti kan gi et endelig svar på dette. Men personlig mener jeg er grunnlag for å se på regelverket rundt dette, sa Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland til Dagbladet fredag.

- Jeg er glad for Høyesteretts dom, for også fastleger må ha rett til etisk refleksjon. Vi har hatt god dialog med KrF om verdisaker tidligere og er sikker på at partiet forstår at vi trenger litt tid før vi konkluderer, tilføyde han.