Alene mot Staten

Får forretningsmannen Hennig Holstad det som han vil, skal 2,5 tonn sakspapirer, 10000 sider dokumenter samlet opp gjennom åtte års politietterforskning og saksforberedelse opp på bordet. Nå er det han mot Staten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Da vil retten se at man koker suppe på en spiker - som ikke fins. Da blir det en tynn suppe begjæringen om å slå meg personlig konkurs flyter i, sa Holstad i skifteretten. Og fulgte opp med en rekke andre tabloide metaforer som ikke levnet myndighetene mye ære.

Til Dagbladet sier Holstad at hvert enkelt av de flere hundre punktene i konkursbegjæringen er tatt ut av sammenhengen, forvridd eller feiltolket.

Saken «Staten mot Holstad» dreier seg om 16,9 millioner kroner i form av manglende innbetalt skatt, straffeskatt og renter, ifølge regjeringsadvokaten. I går sto Holstad i retten som sin egen prosessfullmektig og påsto at kravene er «det rene sprøyt» - fra ende til annen.

Ved siden av ham satt proffene fra Regjeringsadvokaten og Skattedirektoratet, et faktum som lot til å inspirere Holstad:

Røverhistorie

- De samlede krav mot meg, min tidligere samboer og firmaene jeg ledet, er på 54 millioner kroner. Totalomsetningen i de årene kravenes hovedpunkter refererer seg til, var på 52 millioner kroner: Bare det viser hvor hinsides kravene er. Hele konkursbegjæringen er en eneste stor røverhistorie, hevdet Holstad.

Uten at regjeringsadvokatens mann lot seg imponere:

- Det kan nok virke som vi forfølger Holstad - dersom vi legger hans saksframstilling til grunn, sa Borgar Høgetveit Berg. Stort mer sa han ikke i denne omgang - verken i eller utenfor rettssalen.

Opprørende

Men Holstad har utvilsomt både ett og to poenger:

Etter en kombinert politi- og skatterazzia i 1992 gikk det fem år før noe som helst skjedde. Da reiste politiet en omfattende tiltale - som han ble blankt frifunnet for på alle punkter. Omtrent samtidig begynte skattemyndighetene å røre på seg, og likningsnemnd og overlikningsnemnd fikk seg forelagt en enda mer omfattende sak - basert stort sett på de samme realitetene. Som nå altså har endt som konkurssak i skifteretten.

- Konkursbegjæringen har bakgrunn i flere likningsår enn straffesaken. Dessuten gjelder det andre krav til bevis i en skattesak enn i en straffesak, sier regjeringsadvokat Høgetveit Berg lakonisk. Et poeng Holstad også understreker:

- Det som opprører meg, er at likningsnemnda og overlikningsnemnda brukte til sammen 45 minutter på «å gjennomgå og fatte vedtak» i min kjempesak. Og mens jeg i straffesaken både fikk saksomkostninger dekket og erstatning utbetalt, må jeg i denne skattesaken betale alt selv. Hva slags rettssikkerhet gir det? spør Holstad.

Svaret ga han selv i retten: Han har ikke råd til å betale kanskje en million i salær til advokat. Mens staten, som brukte over fem millioner på å mislykkes i å få ham dømt i straffesaken, nå kan og vil bruke nye millioner på saken Staten versus Holstad.

Fortsettelse følger.

SKJELLER UT SKATTEMYNDIGHETENE: «Det rene vås», «Sprøyt», «Ønsketenkning», »Røverhistorier». Dette er noen av karakteriseringene Henning Holstad kommer med overfor skattemyndighetenes arbeid for å få ham slått personlig konkurs.