PRESTISJE: Alexander Flottorp mener at Helsedirektoratet ikke er opptatt av å løse situasjonen for utenlandsstudentene og at det har gått prestisje i saken. Foto: Anna Pálinkás
PRESTISJE: Alexander Flottorp mener at Helsedirektoratet ikke er opptatt av å løse situasjonen for utenlandsstudentene og at det har gått prestisje i saken. Foto: Anna PálinkásVis mer

UTENLANDSSTUDENTENE

Alexander har brukt fem år og 500 000 kr på å bli psykolog, men nektes lisens av staten

- Situasjonen er stressende og fortvilt, sier Alexander Flottorp.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Alexander Flottorp er en av de 160 norske ungdommene som har utdannet seg til psykolog i Ungarn og som nå har innklaget Norge til ESA.

- Jeg ble ferdigutdannet som psykolog i Ungarn i januar 2016 og fikk jobb på en institusjon. 24. februar søkte jeg om lisens. Første sju måneder senere fikk jeg svar med avslag fra Helsedirektoratet. Da måtte arbeidsgiveren min tilpasse stillingen min i påvente av at jeg kan bli endelig godkjent som psykolog.

- Situasjonen er stressende og fortvilt. Jeg har brukt fem år og en halv million kroner på å bli psykolog. Det virker ikke som om Helsedirektoratet er opptatt av å løse situasjonen for utenlandsstudentene, men at det har gått prestisje i saken, sier Alexander Flottorp.

- Store mangler

Sørlendingen hevder at Helsedirektoratets avdelingsdirektør Anne Farseth fremmet misvisende påstander i Dagbladet 17. oktober.

Da opplyste Farseth at de aller fleste av de norske Ungarn-studentene først har tatt en norsk bachelor-utdanning, som ikke er i studieløpet til å bli psykolog i Norge.

«Etterpå har de tatt en toårig masterutdanning i Ungarn, som altså heller ikke gir rett til utøvelse av yrket som klinisk psykolog i Ungarn. Når vi har fått vurderinger fra universitetene som sammenlikner denne utdanningen med det norske profesjonsstudiet, opplyser de at den har store mangler», uttalte Anne Farseth.

- Sjokkerende

Alexander Flottorp mener at Helsedirektoratet tar feil.

- Anne Farseth hevder at de fleste søkerne først tar en norsk bachelorgrad i psykologi som ikke inngår i det norske profesjonsstudiet, før de så tar master på ELTE-universitetet i Budapest. Jeg har ikke tatt noen norsk bachelorgrad. Jeg har bodd i Ungarn i sju år, jeg flyttet dit først i 2008 og jobbet gjennom et EU-prosjekt på et barnehjem for foreldreløse barn, sier Flottorp.

- Et par år senere begynte jeg å studere psykologi og har tatt det ungarske profesjonsstudiet i psykologi, altså både bachelor og mastergrad i Ungarn.

- Jeg synes det er sjokkerende at Farseth bruker argumentet om en norsk bachelorgrad som et argument mot godkjenning all den tid Helsedirektoratet godkjenner norsk bachelorgrad i kombinasjon med mastergrader fra andre land, sier Alexander Flottorp.

Godkjent i 13 år

Han poengterer at psykologer utdannet i Ungarn er blitt godkjent i Norge helt siden 2003.

- Direktør Farseth påpeker at det ikke har vært så mange søkere fra Ungarn tidligere som man skal ha det til, men at det har økt mest de siste årene. Det viktige er imidlertid ikke hvor mange som tidligere er godkjent, men hvor lenge studiet er blitt godkjent.

- Studenter som søkte seg inn på ELTE-universitetet, gjorde det etter å ha sjekket at studiet hadde vært godkjent av Norge hver gang i 13 år. Flere kontaktet også Helsedirektoratet som bekreftet at de har godkjent studiet i lang tid og kunne fortelle oss at vi bare måtte huske på å velge den kliniske mastergraden så skulle det gå bra. Samtlige valgte den kliniske mastergraden. Likevel fikk samtlige avslag da vi var ferdige.

KJEMPER: Alexander Flottorp kjemper for å få statens aksept for å jobbe som psykolog i Norge. Foto: Anna Pálinkás
KJEMPER: Alexander Flottorp kjemper for å få statens aksept for å jobbe som psykolog i Norge. Foto: Anna Pálinkás Vis mer

- Jeg gikk i samme kull, i samme klasse og med de samme fagene som dem som fikk innvilget lisens sist. Siden jeg søkte om lisens noen måneder senere enn disse ble jeg behandlet etter ny praksis og fikk dermed avslag. Til tross for at jeg søkte om lisens før tidspunktet for praksisendringen, forteller Alexander Flottorp.

Dager og netter

Helsedirektoratet ga studentene først avslag på søknader om lisens i september 2016.

- De begrunnet det med at yrket psykolog ikke er lovregulert i Ungarn, slik de tidligere, av en eller annen grunn, trodde. Vi trodde først at Helsedirektoratet hadde rett i å nekte oss lisens etter EØS-forskriften på det grunnlaget, helt til jeg i desember/januar brukte dager og netter på å lese meg opp på forskriften.

- Jeg la da merke til at det tydelig står i denne at lovregulert utdanning også gir rett til godkjenning. Vi hadde da grundig dokumentasjon fra ungarske myndigheter på at utdanningen var lovregulert i tråd med EØS-forskriften, og jeg sendte derfor mail til Helsedirektoratet for å spørre hvorfor de nekter oss godkjenning når vi har dokumentert lovregulert utdanning, sier Alexander Flottorp.

- Anerkjente plutselig

Helsedirektoratet svarte at utdanningen heller ikke var lovregulert.

- Jeg sendte da umiddelbart klage til ESA, siden jeg kunne dokumentere dette grundig. Et par uker senere åpnet ESA sak mot Norge og sendte spørsmål for å undersøke saken. Etter at ESA åpnet sak endret Helsedirektoratet begrunnelse for avslaget; de anerkjente plutselig at vi hadde lovregulert utdanning, men hevdet nå at vi var utdannet til et annet yrke enn psykolog.

- Der vi hadde forventet at Norge skulle gi seg og innvilge oss rettighetene etter EØS-direktivet, viste de heller liten vilje til dette, sier Alexander Flottorp.

Etterlyser forutsigbarhet

Han peker på at eksperter på EØS-direktivet har sett de samme brevene fra ungarske myndigheter som Helsedirektoratet og er uenige i deres tolkning.

- Politikerne etterlyser forutsigbarhet for studentene i forbindelse med autorisasjon og utenlandsstudier.

- Et godt utgangspunkt for forutsigbarhet er at man i større grad opplyser utenlandsstudenter detaljert om lovverket knyttet til autorisasjon, men det forutsetter at autorisasjonsmyndighetene faktisk konsekvent forholder seg til regelverket de også, noe de helt tydelig ikke har gjort i denne saken, sier Alexander Flottorp.

Og avslutter:

- I 13 år har det jobbet psykologer i Norge med utdanning fra ELTE. Samtlige har blitt vurdert til å oppfylle de norske kravene til autorisasjon etter fullført lisensperiode. Det er derfor ingenting som tyder på at de som har den utdanningen ikke er gode nok.

Korrigere bildet

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet understreker overfor Dagbladet at de aller fleste søkerne har norsk bachelor-utdanning, og det er bare tre av de som nå har fått avslag som har hele utdanningen fra ELTE.

GODKJENNING: Anne Farseth, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, hevder at verken det tidligere Statens Autorisasjonskontor eller Helsedirektoratet har gitt forhåndsgodkjenning av bestemte utdanninger. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet
GODKJENNING: Anne Farseth, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, hevder at verken det tidligere Statens Autorisasjonskontor eller Helsedirektoratet har gitt forhåndsgodkjenning av bestemte utdanninger. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet Vis mer

- Vi nevnte dette for å korrigere bildet som blir gitt av en mengde studenter som har studert mange år i utlandet og nå blir avvist ved hjemkomst. De fleste av disse studentene har de første tre årene av utdanningen sin fra et studium i Norge som ikke leder til å bli psykolog her, noe de har vært klar over da de begynte på bachelor-utdanningen, kommenterer Anne Farseth.

Hun peker på at ulike regler og ulike forhold gjør at man kan ta med seg en norsk bachelor til andre land i EU slik at den blir en del av en utenlandsk grad som senere kan føre til autorisasjon i Norge.

- Det vesentlige når det gjelder dette EØS-regelverket er hva slags rettigheter den fullførte utdanningen gir i utdanningslandet, sier Farseth.

Ingen forhåndsgodkjenning

Hun hevder at verken det tidligere Statens Autorisasjonskontor eller Helsedirektoratet har gitt forhåndsgodkjenning av bestemte utdanninger.

- Vi har alltid vært nøye med å påpeke det overfor alle som spør om en utdanningen er godkjent før de skal ut og studere. Det er derfor svært uheldig dersom noen har informert disse studentene om at denne utdanningen har vært forhåndsgodkjent av oss siden 2003. Det er ganske enkelt feil, og det er ikke informasjon som er kommet fra eller sjekket med oss, sier Anne Farseth.

- Vi har aldri gått ut og godkjent en bestemt utdanning ved en bestemt institusjon. Hver autorisasjonssøker vurderes individuelt. Man kan for eksempel ha ulike kurs og ulik praksis som kan gi ulike utslag i autorisasjonsvurderingen, selv om man har tatt samme utdanning. Den første søknaden vi har i våre arkiver fra en norsk statsborger med ungarsk utdanning fikk autorisasjon i 2008.

Forstår frustrasjonen

Anne Farseth forstår at studentene som søkte seg til ELTE før 2016 kunne tro at de skulle få lisens i Norge etter fullført studium, fordi tidligere søkere hadde fått det.

- Vi forstår selvfølgelig godt den frustrasjonen de opplever når vi nå må avslå søknadene. Årsaken er som Alexander Flottorp påpeker, at informasjonen vi først hadde fra Ungarn tilsa at psykologyrket var lovregulert der. Da vi ble kjent med at det ikke var tilfellet, måtte vi endre praksis umiddelbart.

- På våre nettsider til studenter som skal reise til utlandet har vi lenge informert at selv om den samme utdanningen har ført til autorisasjon tidligere, er det ingen garanti for at den vil gjøre det igjen. Søknad om autorisasjonen vurderes ut fra de forholdene som gjelder etter at utdanningen er ferdig, når søknaden blir behandlet, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.