Alkoholreklame kan bli lovlig

Presset mot alkoholreklame-forbudet øker. EFTA-retten vurderere nå saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): EFTA-retten i Luxemburg har blitt bedt om å komme med et veiledende råd til Markedsrådet i Norge om alkoholreklame for vin kan tillates i norske mat- og vinblader.

Trykket reklame

I desember i fjor publiserte bladet Vinforum flere annonser for diverse vinmerker. Sosial- og helsedirektoratet reagerte og ga bladet en advarsel for brudd på alkohollovens bestemmelser om ulovlig reklame. Om lovbruddet ble gjentatt ville bladet få en tvangsmulkt på 200 000 kroner.

Eierne av Vinforum mener at et forbud mot vinreklame er i strid med EØS-avtalen. De lener seg på rettsavgjørelser fra Sverige som slår fast at et forbud mot vinreklame trykt i vin- og mattidskrifter er i strid med EU-reglene.

- Norge og Sverige er så like innenfor alkoholpolitikken og alkoholforbruket at en anvendelse av EØS-retten i Norge høyst sannsynlig vil gi samme konklusjon, sa jusprofessor Per Christiansen ved Universitetet i Tromsø til Aftenposten i fjor.

Hører på EFTA-retten

Markedsrådet er endelig klageorgan i spørsmål om markedsføring i Norge. Avgjørelser i rådet kan ikke påklages videre i statsforvaltningen, men kan bringes inn for rettsapparatet. Rådet består av flere ledende jurister fra forskjellige fagfelt, og ledes av høyesterettsdommer Ole Bjørn Støle.

Dagbladet.no får bekreftet i EFTA-retten at de mottok en henvendelse fra Markedsrådet i juli om å gi et veiledende råd om forbudet mot alkoholreklame i Norge er i strid med EØS-avtalen. Retten opplyser partene nå har frist til 17. september med å gi sine innspill til domstolen. Deretter vil saken bli sendt ut på høring til alle EU-statene. Så vil det holdes en muntlig høring i Luxemburg, før retten gir sitt råd til Markedsrådet.

EFTA-retten skal ikke avsi dom i saken, men Dagbladet.no får opplyst at de råd retten gir er veiledende. Det vil være unaturlig om ikke et medlemsland følger den anbefalingen retten kommer med, spesielt når et medlemsland selv har bedt retten om å vurdere spørsmålet.

Da rusbrus ble tillatt solgt i norske dagligvareforretninger i 2002, var det nettopp på bakgrunn av en tolkning EFTA-retten hadde gjort av EØS-avtalen.

STRIDENS KJERNE:</B> Denne og flere annonser i Vinforums desember-utgave i fjor, kan ende med at forbudet mot alkoholreklame blir opphevet i Norge.