Alle enige om at rett fly er valgt

Selv svenskene ga regjeringen rett etter kampflyhøringen i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


(Dagbladet.no): Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen stilte med et topptungt offisers- og byråkratkorps da hun i dag var innkalt til åpen høring med Forsvarskomiteen på Stortinget i kampflysaken.

Før jul valgte regjeringen det amerikanske F-35 Joint Strike Fighter (JSF) som Norges nye kampfly. Høringen er et ledd i forsvarskomiteens behandling av saken, stortingsproposisjon 36.

Liten temperatur
Til tross for at svenskene fremdeles bestrider måten regjeringen har regnet seg frem til langtidskostnadene for det svenske alternativet JAS Gripen, har temperaturen i kampflysaken dabbet betraktelig av på Stortinget.

Faktisk så mye at de fleste komiteemedlemmene i dag - og da spesielt fra opposisjonen - gjorde et poeng av å fortelle Forsvarsministeren at de syntes regjeringen hadde gjort et godt valg, og at det ikke vil bli noen omkamp.

For få ord
Det forsvarskomiteen derimot ikke var fornøyd med, er måten regjeringen har håndtert saken på. De mener stortingsproposisjonen inneholder alt for få opplysninger med tanke på at den omhandler en langtidsinvestering på 145 milliarder kroner.

- Jeg mener vi har lagt frem en proposisjon som gir grunnlag for å velge kampflyleverandør, og forhandle videre til endelig kontrakt skal underskrives i 2011. Vi har jo sagt at vi vil komme tilbake til Stortinget med mer før den tid, svarte Strøm-Erichsen.

Før påske var komiteen på reise både til Sverige og USA på jakt etter jagerflysvar. Flere i forsvarskomiteen ga uttrykk for at de på disse reisene fikk bedre innsikt i saken enn i den beskjedne informasjonen regjeringen hadde gitt.

Slem svensk slakt
Enkelte kritiserte regjeringen for å ha vært for lite smidig og fintfølende overfor svenske JAS Gripen da Forsvarsministeren sammen med statsminister Jens Stoltenberg før jul fastslo at det Svenske kampflyet ikke tilfredstilte de norske kravene.

- Jeg registrerer at svenske myndigheter er uenige med oss med hensyn til tallene og prisutregningene. Men vi er enige om at det svenske flyet ikke lever opp til kravene våre, og det er jeg glad for at vi har fått aksept for. Det betyr ikke at JAS Gripen er et dårlig fly. Det tilfredstiller sikkert andre lands krav, men vi har en annen geografi og andre krav. Det var ikke meningen å stemple Gripen som et dårlig fly, fastslo Strøm-Erichsen.

Amerikansk pris
Det alle ville vite var om prisen amerikanerne har oppgitt på JSF faktisk er et tilbud eller bare et estimat.

Strøm-Erichsen sa at tilbudet fra Lockheed Martin på 18 milliarder kroner for 48 fly er et estimat, ikke en fast pris. Det bygger på forutsetninger som tilstrekkelig stor produksjonslinje, leveringstidspunkt og ikke minst valutakurser. Denne usikkerheten er bygd inn i levetidsanslaget på 145 milliarder, men ifølge forsvarsministeren er flere av premissene sikrere i dag enn for fem måneder siden.


- Jeg er enda tryggere i dag enn før jul på at pris og leveranser av kampfly vil gå som planlagt. Det som har skjedd den siste tiden har snarere styrket enn svekket det amerikanske F-35-programmet, mener hun.

 


Bred enighet

- Jeg mener svarene vi har fått den siste tilden, og informasjonen som ble brakt frem i offentligheten i denne høringen, har gjort meg styrket i at vi har gjort et godt valg, og at prisen vil bli satt på en trygg måte. Men det var nødvendig å ha denne høringen slik at vi fikk trukket ut disse svarene i offentligheten, selv om det meste var kjent gjennom pressen fra før av, sier komiteleder Jan Petersen (H) til Dagbladet.


Han sier det nå er bred enighet på Stortinget i saken, og at komiteen nå vil sørge for at saken vil bli ferdigbehandlet og lagt frem innen mai, slik at stortinget kan gi sin tilslutning før sommeren. 


Du kan se hele høringen i Stortingets videoarkiv!