- Alle fire tok del i drapene

Én måned etter funnet av de tre drapsofrene har politiet fire siktede. Dagbladet har stilt politiadvokat Bjørn Arne Troniér 20 spørsmål om saken. Politiet hevder alle fire tok del i trippeldrapet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet mener trippeldrapet er et komplott mellom ekteparet på gården og deres to medsiktede. De fire er Per Kristian Orderud (45), ofrenes sønn og bror; kona Veronica (27), hennes halvsøster Kristin Kirkemo (26), og hennes venn Lars Grønnerød (41).

Det har reist seg en front mellom venneparet og ekteparet. Tilsynelatende kan de ikke ha samarbeidet om trippeldrapet.

Politiadvokat Bjørn Arne Troniér svarer her på 20 spørsmål om saken:

1. Etter én måneds etterforskning - hvor langt unna er løsningen? Én måned til?

- Vet ikke. Vi er kommet så langt at domstolen er enig med oss i at det er skjellig grunn til mistanke.

2. Hva har vært etterforskningens mest avgjørende moment?

- Å gi utrykk for bevisers styrke vil være en prosedyre som er forbeholdt rettsmøtene.

3. Vet dere når drapene ble begått?

- Natt til lørdag 22. juni.

4. Har ingen av de siktede holdbart alibi?

- Jeg vil ikke si hvilke alibi de siktede eventuelt har påberopt seg.

5. De drepte skal ha opptrådt avventende, og Anne Orderud Paust tok på morgenkåpe før hun kom opp i andre etasje. Kjente ofrene sine drapsmenn?

- Jeg vil ikke engang kommentere korrektheten av innholdet i ditt spørsmål.

6.Mener politiet alle fire siktede er skyld i overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap? Eller ekskluderer de hverandre?

- Når politiet fremmer en relativt samtidig begjæring om fengsling for alle fire, ligger det i kortene at vi har skjellig grunn til å mistenke samtlige. Vi mener de fire ikke ekskluderer hverandre. Slik vi ser det, er det en sannsynlighetsovervekt for at alle fire har forøvet trippeldrapet eller medvirket.

7. Hvilke drapsmotiver mener dere å ha avdekket?

- Politiet har ikke gitt, og vil ikke gi, informasjon om motivet. Vi er selvsagt kjent med arveproblematikken, men jeg kommenterer den ikke.

8. Hvor stor sjanse er det for at politiet går til flere pågripelser?

- Vi utelukker ikke ytterligere pågripelser. Men det er ikke slik at vi leter etter noen.

9. Kan én person ha begått drapene alene med to våpen, eller må det ha vært minst to gjerningsmenn?

- Jeg vil ikke si om vi har en bestemt oppfatning av det spørsmålet.

10. Ved husransakelser hos de siktede har dere vist stor interesse for sko. Er det på bakgrunn av tekniske spor på åstedet?

- Jeg kan ikke si noe om verken sko eller andre bevis.

11. Det er båret ut gjenstander fra låven som skal være tjuvgods. Ifølge rykter i Sørumsand er det bedrevet heling fra Orderud gård?

- Jeg kan ikke bekrefte at det er båret ut tjuvgods. Jeg vil ikke kommentere ryktene.

12.Oppfatter dere ekteparet Orderuds forklaringer som avtalt spill, basert på at de forklarer seg likt ned til minste detalj?

- Jeg vil verken karakterisere forklaringene deres eller gå inn på innholdet. Det har stått altfor mye om ekteparets forklaringer i media.

13. I hvilken grad har mobiltelefonutskrifter kartlagt de siktedes bevegelser?

- Jeg vil ikke gå inn på hvilke bevis vi har.

14. Hva er sjansene for at dere finner drapsvåpnene - dersom dere ikke får hjelp av den eller de som skjøt?

- Det vil jeg ikke kommentere.

15. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød har hevdet at én av de to 22-kalibrede pistolene som Kristin fraktet fra Molde til Orderud gård lille julaften, ble avfyrt ved et uhell samme kveld. Per Kristian og Veronica benekter ethvert kjennskap til våpnene - også skuddet. Har politiet funnet skuddspor?

- Ut fra det som har lekket ut i media, kan jeg bekrefte at lille julaften er en interessant dato. Jeg har sett forsvarerne uttale seg om episoden. Selv ønsker jeg ikke å si hva som eventuelt har funnet sted.

16. Hvor mange skudd ble avfyrt på åstedet natt til pinseaften for en drøy måned siden - 20 har vært antydet?

- Jeg har sett ulike tall, og vil ikke bekrefte noen.

17. Hvorfor var det så viktig å få Per Kristian og Veronica Orderud fengslet?

- For å sikre bevisene og foreta forsvarlig etterforskning. I frihet ville ekteparet hatt muligheter til å påvirke vitner - og/eller eventuelle medsiktede. Med andre ord hverandre.

18. Hva blir det viktigste for politiet framover?
- Vi skal foreta vitneavhør, nye avhør av de siktede og gjøre oss teknisk ferdige med Orderud gård.

19. Har du forståelse for den voldsomme medieinteressen?

- Ja. Men jeg begynner å føle at informasjonen som har tilflytt allmennheten, er mer enn tilstrekkelig. Det har lekket opplysninger som ikke burde vært referert.

20. I hvor stor grad har de påståtte lekkasjene fra politi og advokater vært til skade for en objektiv etterforskning og eventuell rettergang?

- Min tiltro til våre domstoler er stor. Jeg tror det er liten sjanse for at de lar seg påvirke av media.