Alle hender i arbeid!

Du må jobbe mer for at regjeringens drøm om å bruke 230 ekstra oljemilliarder fram til 2010 skal gå i oppfyllelse. Utdanningstida skal ned, du skal jobbe lenger og være mindre syk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette bekrefter statssekretær Vidar Ovesen i Finansdepartementet overfor Dagbladet. Næringslivets Hovedorganisasjon er livredd for at regjeringens historiske beslutning om å pumpe oljemilliarder inn i offentlig sektor skal tappe det private næringslivet for arbeidskraft. For å motvirke dette, må vi alle bidra. Og det er ikke noe slaraffenliv Jens Stoltenberg legger opp til for sitt folk. Vi skal bli en mer effektiv nasjon.

Slagplanen

Her er regjeringens slagplan:

  • Studietida skal ned, i gjennomsnitt med ett år for en høyere utdannelse. For å stimulere til dette vil all studiefinansiering i utgangspunktet bli gitt som lån. Bare de som gjennomfører studiet på normert tid, får deler av lånet omgjort til stipend.
  • Reformen i Forsvaret gjør at unge menn får kortere vernepliktstid. Dermed kommer de kjappere ut i arbeidslivet.
  • Skatt på arbeidsinntekter skal reduseres for å stimulere deg til å jobbe mer. Færre skal betale toppskatt.
  • Du skal jobbe lenger i livet. Stadig færre pensjonerer når de blir 67 år gamle. Gjennomsnittlig avgangsalder var i fjor 59,6 år. Regjeringens mål er å øke avgangsalderen med ett år, hvilket tilsvarer omtrent det nivået vi lå på i 1996.
  • Det skal bli vanskeligere å bli helt uføretrygdet. Regjeringen vil satse på tiltak som gjør det lettere for folk å få til en kombinasjon av arbeid og trygd.
  • Sykefraværet skal ned. I 2001 ventes sykefraværet å tilsvare nesten 100 000 årsverk. Så seint som i 1994 var sykefraværet halvparten så stort. Kvinner er mest syke, og kvinners sykefravær øker vesentlig mer enn menns. Regjeringen vil komme med konkrete forslag til hvordan sykefraværet skal reduseres.

Et offentlig utvalg ledet av tidligere Ap-statsråd Matz Sandman har allerede foreslått endringer i sykelønnsordningen, som vil påføre dem som er mer syke enn gjennomsnittet, tap. Regjeringen har foreløpig nøyd seg med å si at dine rettigheter som arbeidstaker ikke skal svekkes.

  • Økt arbeidsinnvandring. Regjeringen skal fjerne en rekke av de byråkratiske hindrene som i dag vanskeliggjør arbeidsinnvandring. I stedet skal det settes et tak på hvor mange arbeidsinnvandrere det er anledning til å ta inn årlig.

Kvinner får velge

- Det er også et viktig bidrag at vi legger opp til full barnehagedekning innen 2003. Det vil ikke minst gi mange kvinner en reell mulighet til å velge om de vil være hjemme med barna eller returnere til arbeidslivet. Vi er overbevist om at full barnehagedekning vil få flere kvinner i arbeid, sier Vidar Ovesen.