Alle Høyrepolitikeres barnetro

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PRIVATISERING: Inge Lønning og Sonja Sjøli vender tilbake til alle Høyrepolitikeres barnetro når de 16. mai kommenterer min advarsel om at en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet vil privatisere helsetilbudet (Dagbladet 14. mai): Privatisering og konkurranse løser problemer, mens monopoler skaper dem. I mitt innlegg viste jeg til at verken en rendyrket markedsmodell (USA), eller en modell der private aktører supplerer det offentlige helsevesenet for skattebetalernes regning (Storbritannia), gir forventet effekt med hensyn til økonomi og effektivitet. I tillegg er det nylig påvist at den britiske regjeringen bruker desinformasjon for å skjule konsekvensene av egen politikk. Dette er fakta, men karakteriseres av Lønning og Sjøli som propaganda.

Vi har i dag tilstrekkelig empirisk grunnlag fra mange land til å si at velfungerende helsetilbud i hovedsak finnes i nasjoner hvor helsetjenesten er offentlig og gratis, og at selv offentlig finansiert privatisering skaper ulikheter og økte kostnader. Private helseforsikringsordninger forverrer dette ytterligere. Slike ordninger er uproduktive (skaper ikke helse), fordyrende (aktørene er motivert av profitt), byråkratiserende (sysselsetter mennesker som ikke utfører helsetjenester) og diskriminerende (kronisk syke får ikke forsikring).

Forsøk på å implementere forretningslivets metoder i det offentlige helsetilbudet resulterer i dårligere behandling, inflaterte priser eller begge deler. I Norge bekrefter konsekvensene av «innsatsstyrt finansiering» og «foretaksreformen» dette: Utgiftene har skutt i været fordi helseforetakene tilpasser seg gjeldende finansieringsordning. Foretakenes fokus blir økonomi, ikke helse, og befolkningen tilbys helsetjenester den ikke behøver - omfattende utredning av helseplager som ikke resulterer i behandling eller behandling med marginal helsegevinst. Lønning og Sjølis tillit til ventelistestatistikken er rørende. Enhver som har studert bakgrunnstallene skjønner at også denne er gjenstand for tilpasninger.

Et kjent trekk ved norske politikere er at de gjerne gjentar feilgrep som politikere i andre land har gjort tidligere. I naiv tro på at konkurranse gjør helsetjenesten billigere, kommer derfor norske politikere til å medvirke til ytterligere privatisering av helsetjenesten. Arbeiderpartiet er trolig intet unntak, og jeg gir Lønning og Sjøli rett i at den sittende regjerings politikk bidrar til privatiseringen. Med Høyre og Fremskrittspartiet vil det imidlertid gå helt galt.