Alle sviktet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Stortingets granskingskommisjon for bankkrisen felte i går en knusende dom over ansvarlige politikere, Norges Bank, Kredittilsynet og bankenes ledelse. Konklusjonen er krystallklar: Alle som hadde ansvar for den økonomiske politikken og bankvesenet i forkant av det totale sammenbruddet i 1991, sviktet totalt.
  • Det ble ført en feilslått økonomisk politikk som skapte og seinere forsterket problemene i banknæringen. Norges Bank pøste ut penger til lånemarkedet fordi regjeringen ønsket frislepp, samtidig ønsket politikerne kortsiktig politisk gevinst ved å holde renta kunstig lav. Kommisjonens leder Eivind Smith ville ikke foreta noen skylddeling mellom Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland som etterfulgte hverandre som statsministere på 80-tallet, men slo fast at begge regjeringene må bære det politiske ansvaret. Men Kåre Willoch, som ledet landets siste flertallsregjering, hadde de beste forutsetningene for å sette i verk tiltak som kunne avverget krisen.
  • Den svært omfattende og grundige granskingsrapporten slår imidlertid fast at sammenbruddet i bankvesenet i hovedsak må forklares med dårlig bankhåndverk. Bankenes ledelse opptrådte uten magemål når de var på grådig jakt etter markedsandeler for å vokse seg større. Det virker som om alle de ansvarlige sto på kanten av stupet uten vilje og evne til å innse hvor alvorlig situasjonen var før de samlet fortsatte i samme retning.
  • Smith-kommisjonen slår klart fast at aksjonærene må være de første til å ta tap i en krise og mener at det ikke kan rettes kritikk mot staten for at aksjonærene tapte sine verdier da aksjene ble nullet. Statens oppgave var å redde bankene, ikke aksjonærene. Det er en konklusjon vi kan slutte oss til. Med denne granskingen burde debatten om staten som tidenes største bankraner dermed være over.
  • Imidlertid rettes det kraftig kritikk mot statens framgangsmåte overfor aksjonærene som tapte sine verdier. De ble aktivt hindret i å få en uavhengig verdivurdering av sine aksjer. Det er uakseptabelt selv om resultatet ville blitt det samme.