Alle venter på rentekutt

- Sentralbanksjef Svein Gjedrem må kutte renta med 0,5 prosentpoeng i morgen, ellers mister Norges Bank all troverdighet, sier sjeføkonom Nils Terje Furunes i Sparebanken NOR.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Landets tre største banker - DnB, Kreditkassen og Sparebanken NOR - er samstemte: I morgen vil Gjedrem kutte styringsrentene i Norges Bank med 0,5 prosentpoeng.

I forrige uke gjennomførte nyhetsbyrået Reuters en rundspørring blant 15 analytikere i norske finansinstitusjoner og i utenlandske institusjoner som følger norsk økonomi. Samtlige svarte at de ventet et rentekutt i det pengepolitiske møtet til Norges Banks hovedstyre onsdag 22. september.

Åtte av de 15 tror rentekuttet blir på 0,5 prosentpoeng, sju tror kuttet blir på 0,25.

Ødela i august

Bankene har i noen grad allerede tatt høyde for et kutt i signalrentene. Flere banker satt renta forsiktig ned i slutten av august, selv om sentralbanken ikke justerte styringsrentene.

Furunes tror at de fleste bankene må ha et rentekutt på 0,5 prosentpoeng fra Norges Bank før de setter ned boliglånsrentene. Og det er usikkert om de følger opp med et like stort kutt.

Et eventuelt kutt på 0,25 prosentpoeng fra sentralbanken kan bety at mange banker lar være å sette ned sine renter.

Furunes mener alt lå til rette for et rentekutt i sentralbanken allerede i august, og at Norges Bank allerede da mistet troverdighet ved ikke å røre renta.

- Norges Bank ødela i august en god del av det Gjedrem har bygget opp. Hvis den ikke følger opp nå, mister Norges Bank all troverdighet, hevder Furunes.

Han viser til at alt nå ligger til rette: Det er ingen urovekkende inflasjon, og farten i norsk økonomi er lavere enn Norges Banks siste nøkterne anslag.

Ikke skråsikker

Valutanalytiker Eirik Larsen i DnB Markets er ikke like skråsikker i sine uttalelser, men også DnB tror på et rentekutt på 0,5 prosentpoeng i morgen.

- Det fundamentale grunnlaget for lavere rente er til stede. Vi har vekstpause her, og rentedifferansen til Europa er fortsatt høy, understreker Larsen.

- Vi har størst tro på et kutt på 0,5 prosentpoeng. Vi synes det er klare tegn til avtakende vekst i økonomien. Tall fra annet kvartal har bekreftet at økonomien kjøles ned, sier analysesjef Marius Lømo i Christiania Markets.

DnB, Kreditkassen og Sparebanken NOR er også samstemte i sine spådommer om renteutviklingen fram mot neste sommer:

Styringsrentene fra sentralbanken skal ned med til sammen 1 prosentpoeng fra nå og fram til neste sommer. Da har vi nådd vårt «riktige» rentenivå.

To trinn

Etter et kutt på 0,5 i morgen, vil kuttene skje i to trinn på 0,25 prosentpoeng fram mot neste sommer, tror bankene. Kutt nummer to kommer neppe før på nyåret, etter at politisk enighet om et passelig stramt statsbudsjett er etablert.

Argumenter mot rentekutt i morgen kan være: Fortsatt stramt arbeidsmarked (lønnspress), høye boligpriser (økende formue og økende forbruk) og utviklingen i utlandet (stigende renter).

I august brukte Gjedrem arbeidsmarkedet og boligprisene som «unnskyldning». Disse innvendingene mot rentekutt er like aktuelle en måned seinere, men spåmennene i markedet mener rett og slett de ikke er tunge nok i det store bildet.

(NTB)