Almskog, slutt å true!

Her er et godt råd til Kjell Almskog: Slutt å true tilhengerne av fusjon mellom Kværner og Aker Maritime med loven. Du har trolig en dårlig sak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et oppsiktsvekkende brev til aksjonærene går Kværner-sjef Almskog og styreformann Christian Bjelland hardt ut mot alle som lefler med Kjell Inge Røkkes planer om å slå sammen Kværner og Aker Maritime. I brevet advares de som eier både Kværner- og Aker-aksjer mot å støtte Røkkes planer. Her mer enn antydes det at en slik opptreden vil skje på «bekostning av Kværner og Kværners øvrige aksjonærer» og vil «kunne være i strid med allmennaksjelovens forbud mot at enkelte aksjonærer søker å skaffe seg en urimelig fordel på selskapets eller de øvrige aksjonærers bekostning».

Røkke og Kværner

  • Kjell Inge Røkke vil slå sammen Aker Maritimes olje- og gassdivisjon med Kværner. Videre ønsker han å legge skipsbyggingsvirksomheten i de to selskapene inn i et nytt selskap. Røkke eier 63% av aksjene i Aker Maritime og er største Kværner-aksjonær.
  • Styret og Kværner-ledelsen er imot Røkkes planer.
  • Røkke tilbyr minoritetsaksjonærer i Aker Maritime en gunstig aksjepris hvis de støtter fusjonsplanene.
  • I brev til samtlige nær 19000 Kværner-aksjonærer skriver Kværner-ledelsen at «dobbeltaksjonærene» risikerer å bryte loven dersom de sier ja til Røkke.

  • 4. mai velger Kværners generalforsamling nytt styre. Kværner ønsker ingen Aker-representanter i styret.

Vanskelig

Almskogs håp om å stoppe Røkke ved å vifte med lovboka svekkes av jusprofessor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI:

- Almskog påpeker at aksjonærer ikke kan misbruke sin myndighet i selskapet, men det kan være vanskelig å nå fram med en påstand om misbruk her. Misbruk blir det først hvis man har en sikker formening om hva som er i Kværners interesse. Å oppnå en slik grad av sikkerhet må være vanskelig, sier Bråthen, som presiserer at aksjonærer står svært fritt:

- Det er ikke forbudt for aksjonærer å følge sine egne interesser. Forbudet går ut på å misbruke sin aksjonærmyndighet ved å berike seg selv på andres bekostning. Aker Maritimes aksjonærer vil jo si at det de har gått inn for har vært til beste for begge selskaper.

Lukrativt tilbud

I en juridisk analyse partner Erik Thyness i Wiersholm, Mellbye & Bech har utarbeidet for Kværner, levnes det liten tvil om at aksjonærer som sitter med eierandeler i begge leirer, har interesse av at fusjonen gjennomføres. Røkke har jo lokket Aker Maritime-aksjonærene med et meget lukrativt innløsningstilbud. Men tilbudet kan bety at et eventuelt fusjonsvedtak fattet med 2/3 flertall strider mot allmennaksjeloven, mener Thyness. Dette fordi generalforsamlingen etter loven «ikke kan treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeiere eller selskapets bekostning». Da må i så fall fusjonen vedtas enstemmig, noe den ikke blir.

- Vi beskylder ingen for ulovligheter. Men kommer fusjon på dagsordenen, kan spørsmålet om hvorvidt vedtaket krever enstemmighet, bli prøvet rettslig. Enhver aksjonær vil i ettertid kunne anlegge søksmål med påstand om at fusjonsvedtaket er ugyldig, sier Kværners informasjonssjef Marit Ytreeide.

TYNN SAK? Kværner-sjef Kjell Almskog.