Alt du trenger å vite om revidert nasjonalbudsjett

Oljepengebruken øker, vekstimpulsen er tilbake - og ekspertene advarer når Siv Jensen legger fram fireparti-regjeringens første reviderte nasjonalbudsjett.

STATSBUDSJETT: Dette er reaksjonene på Siv Jensens reviderte statsbudsjett. Video: Christian Wehus / Dagbladet Vis mer

Finansminister Siv Jensen (Frp) hiver kull på kjelen i revidert nasjonalbudsjett.

Oljepengebruken øker med sju milliarder til 2,9 prosent av oljefondet, og budsjettets virkning på norsk økonomi går fra 0,0 prosent i statsbudsjettet fra i fjor høst til 0,5 prosent.

- Oppgangen i norsk økonomi synes også i arbeidsmarkedet. 109.000 flere personer kommet i arbeid. Andelen stiger også etter flere år med nedgang. I dag blir rundt tre av fire arbeidsplasser i privat sektor. Det er veldig gledelig.

- Arbeidsledigheten har gått markert ned etter toppen i 2016. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere enn på ti år. Arbeidsmarkedet har bedret seg i hele landet med mindre regionale forskjeller siden oljeprisfallet, sa Siv Jensen i starten av pressekonferansen der hun legger fram budsjettet.

Siv Jensen trekker fram disse fire punktene som de viktigste skatte- og avgiftslettelsene. Tre av fire gis til alkohol eller kjøretøy.

  • Regjeringen foreslår momsfritak for elektroniske bøker og tidsskrifter
  • Regjeringen foreslår avgiftslettelse for sider og lignende alkoholholdig drikke fra småskalabryggerier.
  • Regjeringen foreslår å sette ned engangsavgiften for motorsykler med 10 prosent.
  • Regjeringen foreslår fritak for engangsavgift for kjøretøy eldre enn 20 år.

Dykker man ned i budsjettet er det også noen innsparinger, som utsettelse av planleggingen av Ringeriksbanen. Det gir 511 millioner mer å rutte for i inneværende år.

4200 færre kommer også til å motta bostøtte i 2019, som gir en besparelse på 22,8 millioner kroner.

Men dette blir småpenger mot de totale utgiftsøkningene. 1,5 milliarder er satt av til tilskudd til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger.

Siv Jensen lekket selv i sin landsmøtetale at regjeringen vil bruke 200 millioner kroner på redusere bompengene.

Brøt ut i latter

Dagens Næringslivs kommentator Kjetil Alstadheim bragte smil og latter hos finansminister Siv Jensen da han stilte følgende spørsmål på pressekonferansen:

- Dere skriver i budsjettet at det vil bli krevende framover å holde uttaket av oljefondet under tre prosent, siden veksten i fondet ikke vil være stor nok til å bringe uttaksandelen særlig raskt ned igjen. Det taler for å gå forsiktig fram i den videre innfasingen av oljeinntekter. Når skal det gjelde fra, etter at du har gått av?

Siv Jensen trengte en latterpause før hun slo fast at forutsigbarhet i budsjettet er viktig og det ikke finnes noen grunn til å levere et kutt i revidert.

- Regjeringen har vært tydelig på dette lenge at vi er inne i en situasjon hvor vi må være mer forsiktig med pengebruken. Så har noen har sagt i dag at vi bør gjøre dette ved å kutte i budsjettet. Det vil jeg advare mot, for det handler om forutsigbarhet i et statsbudsjett. Hvis vi plutselig skulle kutte i et statsbudsjett uten at det var noen grunn til det, mener jeg det ville skapt mye mer uforutsigbarhet for veldig mange og ingen god grunn til å gjøre det.

KrF-seire

Dette er det første budsjettet - riktignok revidert - regjeringen legger fram etter at KrF gikk inn i regjering. Både Venstre og KrF har fått kraftig juling på meningsmålingene i vår og er inne med stusselige én stortingsrepresentant på Dagbladets målinger etter regjeringsutvidelsen.

KrFs fianspolitiske talsmann Tore Storehaug sier partiet hans har grunn til å være fornøyd med gjennomslagene. Han trekker spesielt fram en styrking av barnevernet med 250 millioner kroner, 118 millioner kroner til boligsatsing for vanskeligstilte familier og det varslede fritidskortet for unge:

- Regjeringen setter av 10 mill. kroner til en pilot for en fritidskortordning for barn og unge fra 6-18 år i Arendal og Vadsø, sier Storehaug. Han trekker også fram at graderingsreglene for pleiepengeordningen for familier med alvorlig langtidssyke barn endres. Tilskudd til lokale kjøkken ved sykehjem og tilsagn til å bygge rundt 900 flere heldøgns omsorgsplasser regnes også som KrF-seire av Storehaug.

Av store penger går 300 millioner til E18 vest for Oslo, 250 millioner til å forebygge forsinkelser på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm og 100 millioner mer til idrettsanlegg.

En av Venstres - og kulturminister Trine Skei Grandes - største seire er fjerningen av momsen på e-bøker.

Sjeføkonom: - På tide på bremse

Sjefanalytiker Erik Bruce Nordea Markets mener at den økte oljepengebruken ikke bidrar til mer fart i norsk økonomi.

- Budsjettimpulsen - altså bidraget til veksten til norsk økonomi - blir litt høyere enn det var lagt opp til statsbudsjettet i fjor høst. Men det har ikke noen stor betydning for markedene eller for norsk økonomi, fordi det ble brukt noe mindre i fjor, sier Bruce til Dagbladet.

Kjerstil Haugland i DNB mener Jensen burde bremset litt.

- Det er god fart i norsk økonomi. Det er på tide å bremse, men i stedet økes farten ytterligere og regjeringen forsyner seg godt av oljepengene. Det kan gi økt rente, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til Dagbladet.

Halv milliard til fregatt

Den forliste fregatten KNM Helge Ingstad gjør et innhogg i forsvarsbudsjettet på 165,8 millioner kroner tas fra andre deler av Forsvaret.

I tillegg setter regjeringen av 486,3 millioner kroner ekstra.

Det skal dekke utgifter til heving og transport av fartøyet, kjøp av reservedeler og dobling av besetningen på det nye logistikkfartøyet KNM Maud.

- Det vil øke utgiftene for folk flest, og sparepengene til kommende generasjoner brukes opp, sier Kaski til NTB.

- Like viktig er det at regjeringen ikke bruker pengene på noe viktig. De strammer inn for de sykeste, de svakeste og de fattige og tar ikke klimakrisen på alvor, sier Kaski.

Rødt er heller ikke fornøyd med Frp-Sivs reviderte budsjett.

- Dette lukter valgkampbudsjett lang vei. Det er tydelig at Finansdepartementet har fått i oppdrag å hjelpe upopulære og stressa regjeringspartier, Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, i en pressemelding.

Dagbladet oppdaterer saken