Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Alt vel om bord?

Fiskeriminister Svein Ludvigsen har vært statsråd en måned og har skapt debatt, hånflir og høylyttkrangel rundt sin person og politikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Fiskeriminister Svein Ludvigsen, du erklærte for noen uker siden at «trygging av ressursgrunnlaget har høyeste prioritet» for din politikk. Hvorfor er da plutselig «hensynet til forutsigbarhet» blitt hovedårsaken til at kvotene for norsk-arktisk torsk ble satt skyhøyt over forskernes anbefalinger?

- Jeg holder fast på det jeg sa. Den langsiktige forvaltningen må være forutsigbar, og den fastsatte kvoten på 395000 tonn ligger godt innenfor hensynet til en god ressursforvaltning.

- Men nå vil det jo bli fisket like mye som i fjor, til tross for at forutsetningene har forandret seg, og forskerne slår alarm?

- Bestandsanslagene er mer usikre nå enn i fjor. Men med en kvote på 395000 er bestanden ship shape: Gytebestanden vil vokse, og totalbestanden vil vokse. Å tegne et bilde av at dette er uforsvarlig, stemmer ikke med virkeligheten.

- Og dette er du sikker på?

- Ja. Jeg støtter meg til forskerne. Når de foreslår å redusere kvotene noe, er det forskernes naturlige anbefaling, nær sagt i enhver sammenheng.

- Men forskerne ville ikke redusere kvotene «noe»: De ville ha en kvote på 180000 tonn - altså langt under halvparten av det som ble vedtatt?

- Ja. Men det står fast at forskerne og jeg er enige om at gytebestanden - som er målet på en bærekraftig ressurs - vil være oppe i de anbefalte 500000 tonn i 2003, i stedet for 2002. Det kan umulig utlegges på en slik måte at dette er uforsvarlig forvaltning.

- Det er det vel høyst delte meninger om blant forskerne. Men du er altså sikker på at gytebestanden i 2003 er oppe på et nivå som tilfredsstiller føre-var-prinsippet?

- Ja, det er jeg sikker på, i like stor grad som forskerne er sikre på sine bestandsanslag.

- Etter at kvotene nå er fastsatt, er det Norges Fiskarlag som fordeler kvotene. Er det ikke uheldig at en næringsorganisasjon overtar ditt politiske ansvar?

- Jeg frasier meg ikke det politiske ansvaret. Jeg har sagt at jeg vil legge stor vekt på Fiskarlagets forslag, som de er kommet fram til gjennom en lang og møysommelig prosess. Også fordi jeg synes det er en klok fordeling, og fordi det er viktig at vi har sterke interesseorganisasjoner. Men enda viktigere er at forslaget innebærer et forslag til en nødvendig strukturendring i fiskeflåten. Det er også et poeng at ingen av kritikerne har kommet med noe bedre forslag.

- Men Fiskarlaget er en omstridt organisasjon, blant annet fordi det er dominert av havtråler- og konsesjonseiere?

- Det vil det være forskjellige meninger om. Jeg forholder meg til Fiskarlaget som den klart mest representative organisasjonen, som det er lang tradisjon for at myndighetene samarbeider med.

- Det synliggjøres også gjennom at Fiskarlaget tradisjonelt har tre representanter - halvparten - av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen som fastsetter torskekvotene. Hvorfor er ikke andre interessenter, som Kystfiskarlaget og de berørte landkommunene, representert?

- Det er ikke naturlig at enkelte kommuner skulle være representert. Men arbeidstakere, arbeidsgivere, forskere og myndigheter som også deltar i delegasjonen, representerer så avgjort også kysten og kystbefolkningen. Når det gjelder Kystfiskarlagets framtidige deltakelse, er saken en annen.

- Du er altså ikke negativ til det?

- Jeg vil se hvem som er representative og er villige til å ta et helhetlig ansvar. Jeg vil ikke avskrive noen - bortsett fra representanter for enkeltkommuner.

- Hvorfor er disse forhandlingene med russerne om kvoter hemmelige?

- Det er ganske åpenlyst. Vi kan ikke avsløre mandat og forhandlingsposisjoner på forhånd eller underveis.

- Men dette er ikke alminnelige forhandlinger: Det dreier seg om en næring du selv beskriver som Norges framtid. Og spørsmål om Norges framtid bør være mest mulig åpne for alle.

- Jeg er overbevist om at vi ivaretar Norges framtid best dersom russerne ikke får se kortene våre på forhånd.

- Problemet er vel at en sterk næringsorganisasjon - Fiskarlaget - representerer alle til dels kryssende næringsinteresser i forhandlinger av stor nasjonal betydning. Det gir grobunn for rykter og påstander.

- Spørsmålet er likevel om vi hadde tjent noe på å føre åpne forhandlinger.

- Din første embetshandling var å stenge fiskefusktelefonen, under henvisning til at du ikke likte angiveri. Var det det eneste motivet?

- Nei. Fiskefusktelefonen stigmatiserte en enkelt næring, og funksjonen ivaretas nå like godt, eller bedre, av Økokrims tipstelefon. Det er viktig å understreke at fiskefusktelefonen bare utgjør en liten del av den samlede innsatsen mot fusk i næringen.

- Det tyder vel på at fusk har vært og er et omfattende problem i denne næringen?

- Det går det ikke an å bortforklare. Og jeg vil ta flere initiativ for å drøfte etiske problemstillinger, slik at næringen blir bevisst at dette er et problem de ikke kan leve med. Men det blir for enkelt å si at en nedlagt fiskefusktelefon har stor betydning i dette bildet.

- Det betyr vel også at ditt argument for å nedlegge fiskefusktelefonen - stigmatisering - ikke er holdbart, fordi næringen selv har stigmatisert seg som fuskere?

- Du trekker det for langt. Jeg sier at vi viderefører og utbygger kontrollen. Men telefonen stigmatiserte på en helt annen måte, og var heller ikke særlig effektiv: Bare 10 av 140 tips førte til anmeldelse.

- En av dem som er tatt for fiskefusk, er jo din egen statssekretær: Hadde hun opplyst deg om det på forhånd?

- Statssekretæren har redegjort for sine økonomiske interesser, fullt og helt...

- Også bøtene for fiskefusk?

- ...og forholdet knyttet til båter hun hadde en mindre eierinteresse i, og som ikke er avgjort i rettsapparatet. Det er forhold som ikke er problematiske for meg.

- Hun hadde altså ikke redegjort for fiskefusket. Og du sier at det ikke er problematisk for deg. OK. Et annet utslag av fusk er leveringsplikten som ikke overholdes: Det medfører at tyngdepunktet for den norske fiskeflåten, fangsten og rettigheter flyttes fra Nord-Norge til Sør-Norge. Hva vil du gjøre med det?

- Jeg vil gjennomgå hele dette problemet, med sikte på å få tiltak og sanksjoner som kan motvirke denne utviklingen. Det må det altså en Høyre-statsråd til for å få til...

- Når det gjelder ditt utspill om å drive seljakt som en turistattraksjon: Mente du det alvorlig?

- Absolutt. Det gjøres i dag i Sogn og Fjordane. Selen er et problem, og hvem som tar den kvoten vi har, er likegyldig. Hvis seljakt kan øke verdiskapingen langs kysten, synes jeg det er flott.

- Men turistjakt på sel ville vel knapt løse problemet med tareskogen som snauspises av kråkeboller, som skulle vært spist av steinbit og annen fisk som spises av sel?

- Nei. Det er et langt mer sammensatt og alvorlig problem.

- Spørsmålet om din habilitet ble avklart gjennom Justisdepartementets lovavdelings gjennomgang. Føler du at debatten rundt dette svekket deg?

- Det får andre bedømme. Men jeg synes at media bør gå i seg selv, ikke minst når de nå sier at Ludvigsen er «inhabil igjen»: Jeg har ikke vært inhabil tidligere, og media forsøker å rettferdiggjøre sin tidligere storm i et vannglass ved å påstå det motsatte.

- Men det er vel ikke til å komme forbi at dine første uker i statsrådsstolen var utilfredsstillende, blant annet fordi du ikke var heldig med dine uttalelser om ditt medlemskap i mormonerkirken?

- Jeg er ydmyk nok til å si at ting kunne vært sagt annerledes. Men den store saken var habilitetsspørsmålet som media løftet fram i flokk. Det syntes jeg ikke var noe stas da. Og jeg synes ikke at det er stas nå. Og der synes jeg altså at media burde gå i seg selv: De reiste ikke tvil om min habilitet, de fastslo at jeg var inhabil. Det var jeg altså ikke. Og jeg tror at hvis vi tar en gjennomgang av mine forgjengere, så er det ikke jeg som er mest inhabil...

- Kanskje det ville være best om du blir landbruksminister, og gårdbruker Lars Sponheim overtar som fiskeriminister?

- Ha-ha. Nei, det går vel ikke det heller: Jeg har en onkel som driver gårdsbruk.

Hele Norges coronakart