Altfor mange arbeidsledige

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • De siste tallene fra Aetat over antall arbeidsledige er dyster lesning. Det er blitt 1500 flere i juli enn måneden før. Det er nå 98 300 mennesker, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken, som er helt ledige. Tar vi med dem som er på tiltak, er tallet 108 644. Statsminister Kjell Magne Bondevik er ikke fornøyd med nivået, men mener arbeidsmarkedet viser den utviklingen regjeringen har beskrevet i sine budsjetter. Ifølge disse vil arbeidsledigheten reduseres først i annet halvår i år, fordi sysselsettingsveksten nødvendigvis kommer litt på etterskudd i forhold til veksten i næringslivet.
  • Vi får håpe regjeringen har rett. Men det er ting som tyder på at globaliseringen, den teknologiske utviklingen og økt konkurranse på alle nivåer gjør at oppgangskonjunkturen vi nå er inne i, skiller seg fra dem vi har opplevd før. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten peker overfor Dagsavisen på at veksten i sysselsettingen så langt ikke har klart å følge forbruksveksten, og at dette er en tendens man ser over hele verden. Arbeidsgiverne er mer tilbakeholdne med å ansette folk enn ved tidligere oppgangstider.
  • Lenge etter at pilene begynte å peke riktig vei igjen, fortsatte bedriftene å redusere sine kostnader ved å nedbemanne i stedet for å ansette. Fortsatt satses det på at veksten skal komme gjennom økt effektivitet og produktivitet. Nyansettelser sitter langt inne. Tendensen er snarere at bedriftene dekker behovet for ny arbeidskraft gjennom vikariater og midlertidige stillinger. Det kan isolert sett øke sysselsettingen på kort sikt. Men samtidig signaliserer regjeringen et ønske om å utvide adgangen til bruk av midlertidige stillinger, og begrunnelsen for det er at faste, trygge ansettelser er for dyrt.
  • Bedrifter styres etter aksjeloven og ønsket om maksimal inntjening for eierne. Samfunnet bør styres etter andre normer. Og det som måtte være bedriftsøkonomisk lønnsomt, er ikke nødvendigvis samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er uholdbart å la ledigheten bli et barometer for skiftende konjunkturer. Arbeidsmarkedet er for viktig til å overlates til markedet alene.