- Altfor omfattende hemmelighold

Presseforbundet kritisk til regjeringens hemmelighold av Kystverket-rapporten.

 FÅR KRITIKK: Fiskeri- og kystdepartementet burde ikke ha hemmeligholdt rapporten, mener presseforbundet. Her Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Foto: SCANPIX.
FÅR KRITIKK: Fiskeri- og kystdepartementet burde ikke ha hemmeligholdt rapporten, mener presseforbundet. Her Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Foto: SCANPIX.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk Presseforbund reagerer sterkt på regjeringens hemmelighold av Kystverkets rapport fra 2005, som beskrev behovet for investeringer i nytt oljevernutstyr.

- Jeg mener de ikke hadde grunnlag i loven til å unnta hele rapporten, uansett lovhjemmel. Dette er altfor omfattende hemmelighold av en så viktig rapport, sier jurist Kristine Holm til Dagbladet.

Dagbladet skrev fredag at regjeringen hemmeligstemplet Kystverkets rapport fra 2005, hvor de beskrev behovet for 260 millioner kroner totalt i perioden fram til 2010. Først i budsjettet for 2009 trappet opp bevilgningene i tråd med Kystverkets anbefalinger, slik at de kommer i havn til 2010.

- Stor offentlig interesse
- Behovet for hemmelighold skal alltid veies opp mot offentlighetens interesse av å få innsyn i dokumentet. Og det kan ikke være noen tvil om at det er knyttet stor offentlig interesse rundt en slik rapport fra Kystverket, sier Kristine Holm.

- Grunnleggende sett er jeg opptatt av åpenhet rundt oljevern og de vurderinger Kystverket gjør. Vi vurderte den gang at dokumentet var en del av det interne budsjettarbeidet, sier Helga Pedersen til Dagbladet.

Men Holm mener det ikke er tilstrekkelig.

- Hvis man skal nekte innsyn av hensyn til budsjettarbeid, må det være snakk om opplysninger som viser til foreløpige budsjettrammer fastsatt av regjering eller Storting for gjeldende budsjettermin. Denne type opplysninger kan det være behov for å unnta for ikke å binde seg for tidlig i en budsjettprosess. Jeg kan ikke se at de aktuelle dokumentene inneholder denne type opplysninger. Uansett er hemmeligholdet alt for omfattende, sier Holm.

Ifølge juristen faller innsyn i denne typen dokumenter inn under kjerneområdet av hva offentlighetsprinsippet skal ivareta, og er helt nødvendig for at samfunnet og pressen skal ha mulighet til kontrollere disponeringen av offentlige midler.

Frp fikk innsyn
Helga Pedersen understreker at ble rapporten offentliggjort med det samme det ble bedt om innsyn i den. Frp fikk innsyn i 2007. Det mener Holm er formildende, men ikke rettferdiggjørende.

- Mange kan ha latt være å be om rapporten fordi den var unntatt offentlighet, sier hun.

- Jeg skal gjerne diskutere med presseforbundet, men nå vil jeg heller bruke kreftene på å legge til rette for åpen debatt om oljeverndebatten for fremtida, sier Helga Pedersen.

Den nye offentlighetsloven, som trådte i kraft fra 1.1. 2009 gjør det lettere å få innsyn i dokumenter.

Ulykken kunne vært håndtert bedre
Kystdirektør Kirsti Slotsvik i Kystverket sa til Dagbladet fredag at hadde bevilgningene hadde kommet da de ba om det, ville nytt utstyr vært på plass i tide før Langesundulykken. Dermed kunne ulykken ha vært håndtert på en bedre måte.

Dette er ikke den eneste gangen Fiskeri- og kystdepartementet har reagert tregt på Kystverkets behov. I 2006 kom de med en rapport om behov for bedre slepebåtberedskap. Behovene som beskrives der er fortsatt ikke helt oppfylt.