BEKYMRET: Hadia Tajik er alborlig bekymret for politireformen. - Regjeringen og Politidirektoratet har valgt hastverk, og har ikke vært villige til å verken lytte eller justere kursen, sier Tajik. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
BEKYMRET: Hadia Tajik er alborlig bekymret for politireformen. - Regjeringen og Politidirektoratet har valgt hastverk, og har ikke vært villige til å verken lytte eller justere kursen, sier Tajik. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Politireformen:

- Alvorlig bekymret

Hadia Tajik er alvorlig bekymret for gjennomføringen av politireformen, og frykter at resultatet blir dårligere polititjeneste.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Da vi inngikk et forlik med regjeringspartiene om politireformen, var forutsetningen for reformen at vi skulle få større politikraft. Reformen skulle være lokalt forankret, og polititjenesten i hele landet skulle bli bedre, sier lederen av Stortingets justiskomite, Hadia Tajik (Ap).

I forliket som ble vedtatt på Stortinget var det også enighet om å legge vekt på å utvikle og skape en bedre kultur og skape en moderne ledelse i politiet.

Detaljstyrt

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik er ikke fornøyd med resultatet. Hun ser ikke at hverken politikraften eller polititjenesten har blitt bedre.

- Det er grunnlag for alvorlig bekymring, sier Hadia Tajik til Dagbladet.

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har vurdert politireformen, og konstaterer at de ansatte i politiet ønsker endring, men at de har liten tiltro til at målene med reformen blir nådd.

I rapporten fra Difi heter det blant annet:

«Justis- og beredskapsdepartementet har så langt styrt reformarbeidet i Politidirektoratet svært tett. Statsråden har hatt styringsmøter med politidirektøren hver måned. Detaljert styring fra departementet fører til at detaljstyringen forplanter seg ut i etaten».

Også fagbladet Politiforum har tatt for seg reformen. Der konkluderes det med at tilliten fra de ansatte i politiet til Politidirektoratet er tynnslitt, og at reformen ikke er spesielt godt forankret i etaten.

- Har det vært riktig av departementet og statsråden å detaljstyre reformen, slik Difi viser til?

- Det må i så fall bety at ministeren har trodd at Politidirektoratet ikke kan lese, og at han må drive høytlesning for dem fra vedtak i Stortinget en gang i måneden, sier Hadia Tajik.

- Hva skulle vært gjort annerledes?

- Det burde vært satt av mer tid til gjennomføringen av reformen, og det burde vært lyttet til de ansatte. Regjeringen og Politidirektoratet har valgt hastverk, og har ikke vært villige til å verken lytte eller justere kursen. Det er forståelig at ansatte i politiet føler seg fremmedgjort og ikke tror på reformen, sier Hadia Tajik.

- Ikke innhold

- Det burde også vært sørget for økte bevilgninger til politiet. Vi foreslo 150 millioner kroner ekstra over statsbudsjettet, men det ble avvist av Høyre og Fremskrittspartiet. Samtidig burde ressursene blitt brukt i politidistriktene, og ikke i Politidirektoratet.

Hadia Tajik mener regjeringen og Politidirektoratet har lagt vekt på struktur og tjenestesteder, istedenfor innhold.

- Betyr det at Politireformen er mislykket?

- Det er grunnlag for alvorlig bekymring. Dette er en varslet situasjon fra flere, som ikke har blitt tatt alvorlig av justisministeren. Risikoen er at polititilbudet blir dårligere, sier Hadia Tajik.

- Uforståelig

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) stiller seg uforstående til Hadia Tajiks bekymring.

- SENTERPARTI-RETORIKK: - Politieformen er i rute. Hadia Tajik kommer med Senterparti-retorikk, sier Per-Willy Amundsen.
- SENTERPARTI-RETORIKK: - Politieformen er i rute. Hadia Tajik kommer med Senterparti-retorikk, sier Per-Willy Amundsen. Vis mer

- Jeg tror Tajik er mer bekymret over sitt eget partis dårlige meningsmålinger. Derfor prøver hun med Senterparti-retorikk, og angriper en reform Arbeiderpartiet støttet i Stortinget.

Amundsen mener politireformen er i rute, og avviser Hadia Tajiks bekymring.

- Politireformen er en historisk satsing på politiet. I 2017 vil det bli ansatt flere i politiet enn noen gang tidligere. Polititjenesten blir bedre, sier justis- og beredskapsministeren.