- Alvorlig, og veldig, veldig sjeldent

Fortsatt har ikke veterinærene funnet noen direkte årsak til at hundene har blitt syke. Men de har gjort funn som kan ta dem et stykke på vei.

BAKTERIER: Disse bakteriene, Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens, kan være årsaken til hundedødeligheten de siste dagene. Video: Bryndis Holm / Veterinærinstituttet Vis mer

Veterinærinstituttet har de siste dagene obdusert flere hunder som har vært rammet av den akutte og alvorlige hundesykdommen som herjer i landet. Det har gitt noen svar, men fortsatt har ikke veterinærene klart å peke på noen spesiell årsak.

- Det er en spesiell situasjon, spesielt med tanke på alvorligheten, at friske norske hunder dør så fort. Det er alvorlig, og veldig, veldig sjeldent. Jeg har aldri vært borti det før, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Felles for de hundene som er obdusert, er at alle har hatt et akutt og alvorlig sykdomsforløp. De har også gjort konkrete funn:

Hos alle er det funnet to spesifikke bakterier som kan skape diare, sammen eller hver for seg. De vet imidlertid ikke om dette er en direkte årsak til sykdommen.

Disse bakteriene er Providencia alcalifaciens og Closteridium perfringens. Sistnevnte er en veldig vanlig bakterie som finnes i oss alle, men her er det snakk om en stor mengde av den.

Akutt skade

Mer presist dreier det seg om en akutt skade på slimhinna i tynntarmen, opplyses det.

- Det er et komplekst bilde i denne saken. Når vi har fått data fra undersøkelsene av sykdommene, ser vi at det er brukt veldig mange forskjellige fôrtyper. Vi har ingen indikasjon på at et spesifikt fôr er årsaken, sier Jarp.

Flere hunder landet rundt har blitt syke de siste ukene. Sykdomsforløpet gir blodig oppkast og diaré, og nedsatt allmenntilstand. Men de aller fleste blir friske, understreker Veterinærinstituttet.

Inntil nå har de rukket å obdusere fire hunder.

- Flere av hundene som har vært syke, har blitt friske igjen. Det har vært et veldig akutt sykdomsbilde hos de hundene som har dødd, sier Jarp.

SYK: Bichon Friséen Sigurd er en av mange hunder som har blitt syke på Østlandet den siste tiden. Smittekilden er fortsatt ikke funnet. Video: Lars Eivind Bones. Reporter: Elias Kr. Zahl-Pettersen / Dagbladet TV Vis mer

Ikke forgiftning

De har foreløpig ingen indikasjon på at det dreier seg om en forgiftning, sier Bjarne Bergsjø, faglig ansvarlig for den bakteriologiske diagnostikken ved Veterinærinstituttet , til Dagbladet.

Det kan imidlertid være andre naturlige gifter, for eksempel via sopp, sier Bergsjø.

Veterinærinstituttet oppfordrer fortsatt folk til å ha kontroll på hunden, og ikke ta den med til steder der hunder kommer i kontakt med hverandre. Man bør også unngå at hunden drikker av vann ute i naturen, da det ikke er utelukket at de slik kan pådra seg smitte.

Hun understreker at de ønsker å få inn mer materiale å undersøke.

- Det er en spesiell situasjon, spesielt med tanke på alvorligheten, at friske norske hunder dør så fort. Det er alvorlig, og veldig, veldig sjelden. Jeg har aldri vært borti det før, sier Jarp.

MYSTISK HUNDESYKDOM:Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet, sier det er påvist bakterier de må se nærmere på. Reporter: Tharald Halvorsen. Video: Malene Storrusten / Dagbladet Vis mer

Jarp opplyser at Veterinærinstituttet har hatt kontakt med kollegaer i Norden, som sier at de ikke har vært borti liknende situasjon. Hun viser derimot til en sykdom i England, der flere hunder har blitt syke på høsten. De har heller ikke klart å finne ut nøyaktig hva som har forårsaket dette.