Alvorlig om politiets rolle

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I arbeidet med kriminalsaker har politiet plikt til å etterforske alle relevante forhold, også de som taler for at den mistenkte eller siktede er uskyldig. Politiet eller påtalemyndigheten kan ikke utelate vitale deler av bevis som blir framlagt for retten. Derfor er det alvorlig når en fremtredende forsvarer som John Christian Elden hevder at politiet har fusket med bevisene i saken som gjelder planlegging av terror og skudd mot den jødiske synagogen i Oslo. I et intervju i Dagbladet i går uttalte Elden at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bare framla et halvt bevis under fengslingen av hans klient, og at helheten i det angivelige beviset først kom på bordet flere uker seinere.

Beviset det dreier seg om er avlytting av en samtale i en mobiltelefon som tilhørte den hovedtiltalte i terrorsaken. Hvilken vekt det hele skal tillegges når det gjelder skyldspørsmålet, er det selvsagt opp til retten å vurdere. Uansett viser saken at det er problemer forbundet med bevis framkommet gjennom kommunikasjonskontroll og politiets framleggelse av slikt materiale. Avlytting er en lite treffsikker metode fordi den tar med seg store mengder materiale uten relevans for saken. Ofte er mengden så stor at bare advokater med betydelige ressurser har anledning til å kontrollere materialet. Det finnes eksempler på straffesaker som er frafalt i åpen rett fordi forsvareren fant frifinnende bevis som var holdt tilbake.

Denne terrorsaken har høy profil og er forbundet med stor prestisje fra påtalemyndighetens og PST sin side. Saken er den første i sitt slag i Norge etter det historiske terrorangrepet 11. september 2001. Det stiller strenge krav til alle aktører. Ikke minst gjelder det politiets arbeid og påtalemyndighetens vurdering av bevisenes rekkevidde og relevans. Samtidig er det grunn til å understreke at terrorsaker er en stor utfordring når det gjelder domstolenes integritet. Statens vilje og interesser er ikke alltid sammenfallende med rettssikkerheten.