Alvorlige advarsler

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norsk Flygerforbund vurderer om man i sin årlige tilstandsrapport skal gi Oslo Lufthavn Gardermoen karakteren «alvorlig mangelfull» eller «kritisk mangelfull». Rapporten som sendes det internasjonale flygerforbundet IFALPA, er sterkt kritisk til landingsforholdene og sikkerheten ved flyplassen. Forbundets leder Harald Stephansen frykter at det må skje en alvorlig ulykke på Gardermoen før politikerne skjønner alvoret.
  • Det er sterke ord. Men det er sterke ord i rett tid. Det er all grunn til å rette oppmerksomheten mot sikkerhetstiltak på Gardermoen mens offentligheten ennå er skaket av togkatastrofen på Rørosbanen og «Sleipner»-ulykken. Bare tanken på hvilke katastrofale følger isete og glatte rullebaner kan få, bør virke mobiliserende på alle handlende mennesker med ansvar.
  • I løpet av halvannen vinter har fire fly kjørt ut av rullebanen eller taksebanen. Et større antall fly har kjørt seg fast. Miljødirektør Margrethe Snekkerbakken ved Oslo Lufthavn erkjenner at man først i fjor innså at problemene med ising på Gardermoen var større enn man hadde forutsatt. Hun peker samtidig på at strenge miljøkrav gjør at man ikke kan pøse på ubegrensede mengder kjemikalier for å bli kvitt is og snø.
  • Derfor kan det nå bli aktuelt å be om endringer i utslippstillatelsene og samtidig foreta tekniske ombygginger som er nødvendige for å bli kvitt kjemikaliene. Det siste er avgjørende for ikke å forurense grunnvannsbassenget under flyplassen. Forslag om oppvarming av rullebanene ved bruk av miljøvennlig varmepumpeteknologi, som Flygerforbundet peker på, ble avvist på et tidlig stadium. En slik løsning ville, ifølge OSLs ledelse, medført veldig store investerings- og driftskostnader. Man anså at de valgte tekniske løsninger, med begrenset bruk av kjemikalier, var gode nok. Det har de vist seg ikke å være. Nå er man kommet i en situasjon hvor hensyn til miljø og sikkerhet står i et motsetningsforhold. Det bør snarest finnes løsninger som ivaretar begge hensyn.