Kommunerevisjonen om Omsorgsbygg-saken:

«Alvorlige feil» da kommunetoppens datter og svigersønn ble ansatt

Direktør Johansen innrømmer i revisjonsrapport: Det var han som tipset om at datteren kunne kontaktes.

ANSVARLIG: Før helgen understreket direktør Per Morten Johansen at han er 100 % ansvarlig for alt som skjer i det kommunale foretaket Omsorgsbygg. Nå er kommunerevisjonens rapport om Omsorgsbygg klar. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet.
ANSVARLIG: Før helgen understreket direktør Per Morten Johansen at han er 100 % ansvarlig for alt som skjer i det kommunale foretaket Omsorgsbygg. Nå er kommunerevisjonens rapport om Omsorgsbygg klar. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

Oslo kommunes regler ble brutt da direktørens datter og svigersønn ble ansatt i Omsorgsbygg.

Det kommer frem i kommunerevisjonens rapport som ble offentliggjort onsdag formiddag.

Bakgrunnen for revisjonens undersøkelser, er et varsel som ble sendt til Dagbladets journalist i mars. Her fremsettes det påstander om at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten dem har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

Kommunerevisjonen, som nå har undersøkt påstandene, konkluderer slik om ansettelsene av personer som som står ledelsen nær:

  • Direktørens datter: Fikk midlertidige stillinger som ikke var utlyst. Mangelen på utlysing av stillinger er i strid med kommunens personalreglement, med mindre hun hadde fortrinnsrett. Det har Omsorgsbygg hevdet at datteren har. Habilitetsreglene ble brutt fordi ansettelser er blitt gjort av ansatte som er underordnet direktøren.
  • Direktørens svigersønn: Samme vurdering som for datteren.
  • Forloveren: Det var et så nært forhold mellom direktørens forlover og ham, at direktøren var inhabil til å ansette vennen.
  • HR-direktørens søster og sønn: Kommunerevisjonen har ikke funnet grunnlag for å konkludere med inhabilitet når det gjelder ansettelsen av disse to.

Kommunerevisjonen anbefaler nå kontrollutvalget å fatte følgende vedtak:

«Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens gjennomgang viser at flere stillinger i Omsorgsbygg Oslo KF antagelig ikke har vært utlyst slik regelverket tilsier, og at det foreligger habilitetsfeil ved flere av ansettelses- og lønnsavgjørelsene. Kontrollutvalget mener at dette er alvorlige feil. Kontrollutvalget understreker betydningen av at byrådet sikrer at alle kommunens virksomheter er kjent med og følger reglene for ansettelser og kravene til habilitet i saksbehandlingen».

Kontrollutvalget skal behandle saken førstkommende tirsdag.

Var inhabile

Som Dagbladet tidligere har skrevet, ble ansettelsene av de to gjort av ansatte som var inhabile, fordi de var underlagt direktørens linje.

Kommunerevisjonen gjør det klart at de ikke undersøkt anførsler knyttet til at noen av de aktuelle personene har «blitt fremmet», og at andre ansatte ikke har fått samme muligheter til deltakelse på ulike arenaer.

Kommunerevisjonen har heller ikke vurdert om styret i Omsorgsbygg har gjort jobben sin. I en kommentar til revisjonen er styret enige i at det er gjort flere feil, men skriver samtidig:

«Styret finner ikke at det er grunnlag for å si at et annet resultat hadde framkommet av prosessene dersom en hadde forankret avgjørelsene hos styreleder. Det er ikke vist til at noen har fått urettmessige fordeler».

Kommunerevisjonen er kritiske til at Omsorgsbygg i flere av de offentlig utlyste stillingene som personer nærstående ledelsen i dag er ansatt i, kun har funnet frem til såpass få kvalifiserte kandidater i flere av stillingene.

Kommunerevisjonen har ikke vurdert om ledelsens nærstående var kvalifiserte til stillingene:

«Med forbehold om dette fremstår det likevel som noe overraskende at foretaket ikke har funnet grunnlag for å innstille mer enn én eller to personer i noen av de gjennomgåtte ansettelsessakene», skriver revisjonen.

Tipset selv om datteren

Kommunerevisjonen bemerker at datteren til direktør i Omsorgsbygg «har arbeidet i foretaket nesten sammenhengende fra sommeren 2009 til hun fikk fast ansettelse i 2016».

«Siden administrerende direktør var inhabil var derfor også alle de andre ansatte i foretaket inhabile til å treffe avgjørelser om ansettelse og de omtalte individuelle lønnsvedtakene», skriver revisjonen om ansettelsen av datteren.

Det var kommunikasjonssjefen som ansatte direktørens datter. Dette i forbindelse med at foretaket hadde behov for å fotografere bygninger.

«Ifølge Johansen hadde han tipset kommunikasjonssjefen om at datteren kunne kontaktes».

Da Dagbladet intervjuet direktøren om det samme temaet på fredag, kunne ikke Johansen svare på hvordan datteren hadde funnet ut at det var ledig jobb ved «direktørens stab». Johansen sa da:

- Det veit ikke jeg.

Direktør Johansen har hittil ikke besvart Dagbladets henvendelser.

Kritisk til midlertidighet

Dagbladet omtalte søndag at seks av sju ansettelser som direktørens datter ble ansatt i, var midlertidige. Overfor Kommunerevisjonen har Omsorgsbygg vist til at de midlertidige stillingene i «hovedsak er knyttet til midlertidige prosjekter med internasjonalt arbeid».

«Foretaket synes imidlertid å ha hatt slike midlertidige prosjekter i en årrekke, og har etter det vi forstår også midlertidige prosjekter på nåværende tidspunkt. Dette er forhold som kan tale mot at foretaket hadde hjemmel for de midlertidige ansettelsene», konkluderer revisjonen.

Som Dagbladet også omtalte søndag, var en rekke av ansettelseskontraktene med direktørens datter inngått av ansatte underordnet direktøren. Det gjør at habilitetsreglene er brutt, konkluderer kommunerevisjonen.

De skriver om dette:

«Som far til A var administrerende direktør Johansen inhabil når det gjaldt å tilrettelegge og treffe avgjørelser om ansettelse knyttet til datteren. Det samme gjaldt individuelle lønnsvedtak for datteren. Både ansettelser og individuelle lønnsvedtak er avgjørelser av en slik betydning at man må være habil for å tilrettelegge og treffe slike avgjørelser».

Kommunerevisjonen bekrefter også det Dagbladet fortalte søndag, om manglende involvering av leddet over direktøren, nemlig styrelederen:

«Styreleder var ikke involvert i eller fattet avgjørelsene om ansettelse av A, med unntak av den midlertidige ansettelsen i 2014 og den faste ansettelsen i 2016».

Om svigersønnen

Det kommer nå frem i Kommunerevisjonens rapport om saken, at HR-direktøren har opplyst det samme som hun i dag forteller til Dagbladet:

Det var direktørens datter som tipset henne om å ansette mannen som da var hennes samboer.

Om ansettelsen av svigersønnen, og fastsettelsen av hans lønn, skriver revisjonen:

«Siden administrerende direktør var å anse som inhabil skulle ikke avgjørelsene knyttet til ansettelse og til de individuelle lønnsfastsettelsene/-justeringene vært tatt av noen av de ansatte i foretaket».

Kommunerevisjonen mener at Omsorgsbygg brøt kommunens regler fordi flere av stillingene svigersønnen ble ansatt i, i likhet med direktør-datterens engasjementer, ikke var utlyst. Som Dagbladet tidligere har omtalt, er hovedregelen i kommunens personalreglement at alle midlertidige stillinger på mer enn 6 måneder skal lyses ut. Et engasjement varte i 11 i måneder.

«I utgangspunktet var det ikke adgang til ansettelse i en så lang periode uten utlysning», bemerker kommunerevisjonen. De konkluderer slik:

«Kommunerevisjonen har ikke grunnlag for å konkludere med at man bevisst har søkt å omgå utlysningsplikten ved å dele opp arbeidsforholdet i ulike kontrakter».

Om forloveren

Dagbladet har tidligere avdekket at Omsorgsbygg-direktøren selv signerte ansettelsespapirene til sin egen forlover, i en stilling ved eiendomsavdelingen.

I revisjonens rapport kommer det frem at de to har vært på årlige jaktturer siden slutten av 90-tallet. De første årene var flere med, men de siste 10-12 årene har jaktlaget bare bestått av administrerende direktør og forloveren. Det kommer også frem at deres familier har feriert sammen flere ganger, og har vært på hytteturer sammen.

I rapporten bekreftes også episoden der direktøren ba den daværende eiendomsdirektøren om å kalle forloveren inn til en stilling han søkte på, før han fikk sin nåværende jobb i foretaket.

Eiendomsdirektøren har fortalt til kommunerevisjonen at administrerende direktør kom inn på hennes kontor, og spurte hvorfor hun ikke hadde kalt inn mannen som senere viste seg være hans forlover. Men det visste ikke eiendomsdirektøren.

«Hun viste da til at de hadde kvalifikasjonskrav å holde seg til. Johansen hadde imidlertid gitt henne beskjed om at C skulle innkalles, men ifølge eiendomsdirektøren hadde hun fastholdt at C ikke var kvalifisert», står det å lese i rapporten.

Kommunerevisjonen konkluderer med at direktøren var inhabil i saken om hans forlover. I vurderingen har revisjonen blant annet lagt vekt på at forloveren selv i samtaler med revisjonen har uttalt at Johansen er en av hans «beste venner», og at Johansen selv også har gitt uttrykk for at han «en veldig god bekjent» av ham.

Fortsatt tillit hos styreleder

Kommunerevisjonens rapport ble behandlet i Omsorgsbyggs styre på mandag, opplyser styreleder Øivind Christoffersen til Dagbladet.

- Tillit til direktøren var ikke satt opp som egen sak på styremøtet, men vi diskuterte kommunerevisjonens rapport og i den forbindelse ble det slått fast at det ikke er fremkommet noe som har betydning for vår tillit til direktøren.

Dagbladet er kjent med at det var et allmøte om saken mandag, der administrerende direktør orienterte de ansatte i Omsorgsbygg om styrets konklusjon.

Omsorgsbygg-avsløringene

Dagbladet omtalte tidligere denne måneden et varsel som beskylder direktøren i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, for å ansatte familie og venner. Både styrelederen og kommunikasjonssjefen i Omsorgbygg avviste da at det var hold i noen av påstandene om at stillinger ikke er lyst ut eller at habilitet ikke er vurdert.

Per Morten Johansen er broren til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Dagbladet har så langt avdekket følgende om Omsorgsbygg-ansettelsene:

* Direktøren brøt habilitetsreglene da han ansatte sin egen forlover

* - Jeg skjønner at dette ikke ser bra ut, uttalte direktør Per Morten Johansen da det ble kjent at både datteren og svigersønnen er ansatt under ham. Saken ble kjent flere dager etter at direktøren fikk en rekke spørsmål fra Dagbladet om hvorfor reglene ble brutt i ansettelsene av de to.

* Dagbladet avdekket de til da ukjente omstendighetene rundt at direktørens datter ble ansatt i farens foretak. Hun ble en spydspiss for foretakets satsing på fikk ansvaret for å skrive EU-søknader for foretaket mens hun studerte til en bachelor-grad og bodde på en studenthybel i Trondheim.

Habiliteten ble ikke vurdert i seks av syv midlertidige stillinger datteren ble ansatt i. Seks av syv stillinger ble aldri utlyst slik kommunens regler krever.

* Dagbladet avdekket at også den daværende samboeren til direktørens datter kom inn i Omsorgsbygg på midlertidige kontrakter i foretaket. Samboeren, som nå er datterens ektemann, fikk raskt en fremtredende status i foretakets miljøarbeid. HR-direktøren brøt habilitetsreglene da hun ansatte ham, fordi hun ikke fulgte opp styrelederens instruks om å ta kontakt i alle tilfeller der direktøren var inhabil.

* Onsdag avdekket Dagbladet at også HR-direktørens sønn og søster jobbet i Omsorgsbygg. HR-direktøren var saksbehandler på en sak som gjaldt sønnens lærlingeordning, flere måneder etter at han hadde begynt i foretaket.

Vil du logge inn før du fortsetter?

Det koster ingenting, men det hjelper oss med å tilby deg en bedre leseropplevelse.

Vi bruker aID som innloggings-tjeneste, med din aID-konto kan du enkelt logge inn på alle våre sider som krever dette.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer