Ambulansesjåførene kan miste autorisasjonen

De to ambulansesjåførenes framtid kan bli avgjort neste uke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Dersom saken sendes videre til Statens helsetilsyn sentralt kan de to ambulansesjåførene bli fratatt sin autorisasjon som helsepersonell. I verste fall kan de risikere påtale og straff etter straffelovens paragraf 242, for å ha forlatt en person i hjlpeløs tilstand.

Fylkeslege Petter Schau i Oslo mottok i går ettermiddag redegjørelsen fra Ullevål sykehus for hva som skjedde da Ali Farah (37) ble forlatt i Sofienbergparken mandag for to uker siden.

- Det er en fyldig rapport på vel hundre sider, som vi vil bruke de neste dagene til å gå gjennom før vi kommer med vår redegjørelse, sier Petter Schau til Dagbladet.no.


Hemmeligholdes

Rapporten blir foreløpig ikke offentliggjort.

- Vi har unntatt rapporten fra offentligheten i samråd med Fylkeslegen. Det er en personalsak i dette, en granskning og en politietterforskning, sier fagdirektør ved Ullevål universitetssykehus, Gunnar Sæter til Dagbladet.

Rapporten skal gjennomgås både faglig og juridisk av et team av leger og jurister.

Grunnet nødvendig avklaring med involverte parter, vil rapporten fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus foreligge tidligst onsdag 29. august.

SKAL GRANSKES: Både Helsetilsynet i Oslo og Likestillings- og diskrimineringsombudet skal granske ambulansepersonellets opptreden da Ali Farah ble forlatt blødende i Sofienbergparken forrige uke. Foto: CAROLINE DREFVELIN
SKAL GRANSKES: Både Helsetilsynet i Oslo og Likestillings- og diskrimineringsombudet skal granske ambulansepersonellets opptreden da Ali Farah ble forlatt blødende i Sofienbergparken forrige uke. Foto: CAROLINE DREFVELIN Vis mer

- Vi har en avtale med politiet på mandag, for å få klarert en del ting fra etterforskningsorganene. Derfor må vi utsette konklusjonen noen dager, sier fylkeslegen.

Tre saker

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har fått tilgang til politiets vitneavhør, og har i tillegg snakket med både sykehuset og ambulansepersonellet.

- Dette er i realiteten tre tilsynssaker; en systemsak mot sykehuset, og to individsaker mot de to ambulansesjåførene, sier Petter Schau.

Dersom Helsetilsynet i Oslo og Akershus finner alvorlige kritikkverdige forhold i saken, oversendes saken til Statens helsetilsyn.

- De fleste systemsakene ender her, men alvorlige saker sender videre. Da er det opp til Helsetilsynet om de mener saken krever en reaksjon, sier Schau.

Den mildeste formen for reaksjon i slike saker er advarsel. Deretter kan man frata helsepersonellet autorisasjonen, og dersom saken anses som svært grov kan det ende i påtale, og i siste instans rettssak.

Dagbladet.no har tidligere skrevet at de to ambulansesjåførene i verste fall kan risikere seks års fengsel dersom de blir dømt for å forlatt en hjelpeløs person.

- Ekstra vanskelig

Fylkeslege Petter Schou innrømmer at det voldsomme engasjementet og den store mediadekningen gjør saken ekstra vanskelig.

- Det er mange viktige prinsipielle ting i denne saken. Det er viktig at folk føler seg trygge i møte med førstelinjetjenestemenn som ambulansepersonell. Saken er også svært viktig i forhold til det som går på holdninger og likebehandling, sier Schou.

- Det at saken har hatt så høy temperatur henger nok sammen med folks følelse av rettferdighet og trygghet. Men selv om vi føler et visst tidspress på å behandle saken raskt, føler vi ikke et press på avgjørelsen, fortsetter fylkeslegen.

Dagbladet.no har tidligere skrevet at Helsetilsynet mottar svært få klager på ambulansepersonell.

I løpet av 2005 og 2006 behandlet Helsetilsynet fem tilsynssaker mot ambulansearbeidere, og fire av dem gjaldt misbruk og/eller tyveri av vanedannende legemidler.


Undersøker rasisme-påstander

Etter at Ali Farah (37) ble slått ned i Sofienbergparken ba likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås om en redegjørelse både fra Ullevål Sykehus og Politiet.

Bakgrunnen var påstander om at Ali ble utsatt for rasisme da ambulansen nektet å ta ham med seg.

- Dette handler om mer enn denne enkeltsaken. Det handler om folks tillit til at det offentlige tilbyr like tjenester og skikkelig behandling til alle. Om redegjørelsen bekrefter at det ikke har vært diskriminering, er også dét viktig å få fram, sier Gangås.

Hun etterlyser holdningsskapende arbeid mot rasisme, ikke bare i ambulansetjenesten, men også ellers i samfunnet.

- Vi har en kjempeoppgave når det gjelder holdningsskapende arbeid. Både langsiktig, for å endre folks holdninger, og kortsiktig, ved å reagere på folks atferd, sier Gangås.

Politiet avviser rasisme

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås utelukker ikke at Ali Haij Mohamed ble utsatt for etnisk diskriminering da ambulansepersonell nektet å ta ham med til sykehuset.

- Vi vil undersøke hva som har skjedd i denne saken og om Ali Haij Mohamed har mottatt forsvarlig helsehjelp på lik linje med andre i samme situasjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Hun vil nå vurdere om politi og ambulansetjenesten kan ha brutt likestillingsloven.

I går mottok ombudet politiets redegjørelse. I det detaljerte brevet avviser Oslo-politiet at de på noen måte har opptrådt diskriminerende på åstedet etter at Ali Farah ble slått ned.

- Ambulansen bare kjørte

I politiets rapport, som Dagbladet.no har fått tilgang til, redegjør politiet for sin opptreden i Sofienbergparken. Oslo politidistrikt sier at de er glad for anledningen til å redegjøre for saken, fordi de mener sakens fakta i liten grad er kommet fram.

I utskrifter fra loggen kommer det klart fram at politiet på stedet reagerte på at ambulansen ikke ville ta med seg den skadde Ali Farah. «Ambulansen bare kjørte og nektet å ta ham med. Nå er folk frustrert og forbannet på oss for at det skjedde», heter det i politiloggen.

Det understrekes videre at politiet ikke har brukt noen ord som kan oppfattes som rasistisk på åstedet, kun en gang ordet «afrikaner» om gjerningsmannen.

«Fornærmede er ikke beskrevet på noen måte, før patruljen melder inn hans navn etter at han er reist til legevakten. Hans etnisitet er således ikke omtalt overhodet», heter det.

Politiet understreker også at det er vanlig prosedyre å be fornærmede om legitimasjon i tilfeller der politiet blir tilkalt.


Ullevål fikk utsettelse

Ullevål universitetssykehus hadde fått frist til 22. august med å komme med sin forklaring, men ba i dag om utsettelse.

- De har nå fått utsettelse til 24. september. Dette får de delvis fordi vi har fått inn flere vitneforklaringer som de må ta stilling til i sin redegjørelse, sier Ingrid Braate Prillard,  senior presserådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet til Dagbladet.no.

Hun forteller at de selv har innhentet en rekke vitneforklaringer fra personer som var til stede i Sofienbergparken da opptrinnet skjedde.

<B>SKAL GRANSKE SAKEN:</B> Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås skal se om politiet og Ullevål universitetssykehus kan ha brutt likestillingsloven.
<B>SKAL GRANSKE SAKEN:</B> Fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus skal granske sykehusets og sjåførenes opptreden i ambulansesaken.